Focus press setmanal número 52

Presentació

Els efectes de la gira de Donald Trump per l’Orient Mitjà no han trigat gaire en manifestar-se: el suport incondicional a l’Aràbia Saudita per l’hegemonia de la zona i la correlativa demonització de l’Iran ha facilitat una arriscada maniobra saudita d’assetjament a Qatar (Jesús A.Núñez Villaverde), que obre una expectativa d’inestabilitat a la zona (Lluís Bassets, Ángeles Espinosa).

Tanmateix tenen molt més abast les conseqüències de la decisió nordamericana d’abandonar l’Acord de París sobre el Canvi Climàtic. Si al Focus Press de la  setmana passada destacavem que aquesta decisió suposava una involució en la implicació nordamericana en la governança de la globalització en benefici de la Xina (veure també Moisés Naím), aquesta setmana ens fixem en els termes asimètrics -evidències científiques vs categories morals- del debat sobre el canvi climàtic (Manuel Arias Maldonado) i en les dificultats d’una política pública sobre el canvi climàtic originades pel decalatge entre el temps de la ciència i el temps de la política (José María Martín Olalla) (Text nº 1).

Aquesta setmana estem pendents de l’elecció general al Regne Unit (8 de juny) i de la primera volta de les eleccions legislatives a França (11 de juny).

En el cas britànic, les prediccions sobre el resultat s’han anat ajustant, fins al punt que algunes enquestes deixen oberta la possibilitat a un parlament sense majoria absoluta (hung parliament). Veure la predicció probabilísitca del resultat de Kiko Llaneras, la valoració de les enquestes de Pablo Cabrera,  l’anàlisi de Marcus Roberts sobre la recuperació relativa del Partit Laborista, i el de Renaud Thillaye sobre els errors comesos per Theresa May, als que potser calgui afegir la reacció al darrer atemptat gihadista a Londres (Fernando Reinares, Esteban Hernández). El posicionament públic dels mitjans de comunicació forma part de la tradició política angloisaxona: en destaquem els de The Economist (pro liberaldemòcrata) i de The Guardian (pro laborista).

Mentre, a França no han variat les expectatives que preveuen una majoria absoluta del nou partit La Republique en Marche (consultar el recopilatori d’enquestes i, concretament el sondeig del Cevipof/Ipsos). Emmanuel Macron segueix en estat de gràcia (Matthieu Croissendeau) fins al punt de ser presentat gairebé com l’antídot taumatúrgic que guarirà tots els mals d’una Europa deprimida. Veure els articles de Jerôme Perrier sobre la seva ideologia, de Mark Leonard sobre la seva estratègia, i de Fréderic Charillon sobre les orientacions de la seva política exterior.

Sobre les possibilitats d’un rellançament europeu, veure l’anàlisi general d’Yves Petit, l’article d’Héctor Sanchez Margalef sobre la necessitat d’una nova narrativa Europa (Text nº 2), els d’Antonio Martínez i Jorge Díaz Lanchas sobre l’agenda que hauran d’impulsar coordinadament Macron i Merkel, i, finalment, el d’Enrique Feás sobre l’Estat de benestar europeu.

Les enquestes sobre la intenció de vot a Espanya publicades aquests dies registren l’efecte positiu per al PSOE de l’elecció de Pedro Sánchez com a nou secretari general (Metroscopia/El País, GAD3/ABC), en detriment de Unidos Podemos. També Ciudadanos sembla aprofitar-se del desgast que el goteig de casos de corrupció provoca en el PP (el baròmetre de maig del CIS situa la corrupció com a segon problema del país).

Sobre el complicat mes de juny polític, veure la crònica d’Enric Juliana. I sobre les intencions del nou equip dirigent del PSOE, veure l’entrevista a José Luis Ábalos, probable futur secretari d’organització. El gir a l’esquerra anunciat per la nova direcció socialista pren com a punt de referència l’experiència del govern de les esquerres portugueses, sobre la que Pablo Simón en proporciona una visió informada a Politikon (Text nº 3)

Per copsar en profunditat els canvis operats a la societat espanyola per la crisi econòmica té gran interès el llibre que acaba de publicar Belén Barreiro: La sociedad que seremos. Digitales, analógicos, acomodados y empobrecidos (primeres pàgines i conversa amb Esteban Hernández).

A Catalunya, s’ha arribat a la bifurcació en la que el bloc sobiranista es divideix (editorial de La Vanguardia, Joan Tapia) i els partidaris de la via unilateral diuen que estan disposats a travessar el Rubicó de la desobediència (Guillem Martínez, Salvador Cardús). Sobre les inconsistències d’un referèndum unilateral, veure els articles de Xavier Arbós i Matt Qvortrupp.

Per emmarcar en un context més general l’evolució política catalana, veure la conversa entre Enric Juliana i Roger Palà, arran de la publicació del llibre Esperant els robots. Mapes i transicions polítiques: algunes idees sobre l’endemà. (Text nº 4)

En l’àmbit del pensament sobre els actors polítics en el moment actual, la crisi dels partits tradicionals i el rol dels activistes, destaquem els articles d’Aurora Nacarino-Brabo, centrat en l’evolució de la figura del militant, i de Joan Subirats, sobre la disjuntiva entre partits i moviments.

Tanquem la selecció d’aquesta setmana, amb una llarga entrevista a Jean Tirole publicada a CTXT, arran de la publicació del seu llibre La economia del bien común.

(Text nº 5)

José María MARTÍN OLALLA, “La escala de tiempo del cambio climático” a Politikon (6-05-17)

https://politikon.es/2017/06/06/escala-tiempo-cambio-climatico/

El anuncio de retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París ha puesto de actualidad el cambio climático y nos ha convertido a todos en expertos de la cosa, la pauta de vida moderna. A pesar de las características singulares del presidente de los Estados Unidos este tipo de decisiones hacen germinar la sensación de que la cosa no está clara; que todo es discutible; que quizá haya un bando de exageradores y otro de mitigadores con una semiverdad equidistante. En estos días hasta he llegado a ver nombrado al eppur si muove… en vano.

No soy experto en cambio climático pero desde hace cinco años imparto dos asignaturas optativas del Grado en Física relacionadas con ese asunto: se llaman Fuentes de Energía, y Física del Medio Ambiente y Meteorología. Curiosamente la primera es una y trina: compartimos docencia profesores de varios departamentos y a mí me toca de hablar de fuentes de energía fósiles. Nunca una película tuvo «malos» mejores y más eficientes. La segunda asignatura es, paradójicamente, una unidad de destino en lo universal, aunque se refiera a dos cosas formalmente diferentes.

No soy un experto en cambio climático pero estos cinco años me han acercado a bibliografía básica, como los Princeton Primers in Climate y específica como The Physical Science Basis, un volumen editado por el IPCC (1532 páginas, que se dice pronto pero se cogen al peso con dificultad) sobre los fundamentos físicos del cambio climático, que en realidad se refiere a los fundamentos físicos de la influencia de la quema de combustibles fósiles en las propiedades físico-químicas de la Tierra.

Quiero describir primero algo que, en mi opinión, confunde y contamina estas discusiones. Una cosa es el «cambio climático», expresado en cuánto van a subir las temperaturas en un tiempo fijado, o estableciendo objetivos para que no se sobrepase un cierto umbral de temperatura en un cierto plazo de tiempo, aspectos estos discutibles; y otra cuestión es la quema de combustibles fósiles o la «emisión de gases de efecto invernaderos». Aquí no mucho que discutir: se está emitiendo unos del orden de 10Pg de CO2 al año (1Pg es un petagramo, 1015 gramos o mil millones de toneladas).

La interrelación aparece en muchos argumentos. El Acuerdo de París (no soy experto en él) fija objetivos de temperatura; más o menos realizables o volutariosos. Para alcanzarlos los signatarios no preven comprar bloques de hielo, o alejar a la Tierra del Sol. Lo que preven es actuar sobre la causa, que es lo tangible y preocupante: las emisiones de CO2. Para los científicos la advertencia del cambio climático proporciona ejemplos fáciles de explicar y de entender, tanto para la sociedad y como para quienes toman decisiones políticas, quienes también son sociedad. Para el político el cambio climático actúa como el justificador de una decisión que es inherentemente antinatural para su labor: restringir actividades útiles a corto plazo en nombre de un bien mayor a (muy) largo plazo.

De la misma forma Patrick Michaels, un climatólogo del (o ligado al) Instituto Cato critica lo accesorio (los objetivos expresados en forma de temperatura y si el cambio de temperatura tiene origen humano o natural) y elude lo fundamental (¿es conveniente reducir las emisiones antropogénicas de CO2 en aras de ese bien mayor?) cuando describe su alegato científico contra el Acuerdo de París.

Pero no quería hablarles de personas o entidades que han pensado mucho más tiempo en este problema que yo. Quiero señalar brevemente por qué creo que es más que razonable estar preocupados por las emisiones de CO2. Para ello voy a mostrarles la figura 5-03 de libro editado por el IPCC.

1

La variación de diferentes magnitudes en los últimos 800ka (ochocientos mil años). De arriba a abajo: 1. Parámetros orbitales: excentricidad, oblicuidad, precesión climática (una medida de la insolación estival en el hemisferio ártico). 2. Abundancia relativa de CO2 en la atmósfera. 3. Variación de la temperatura intratropical en superficie. 4. Variación de la temperatura polar (antártica). 5. Abundancia del isótopo O-18 en sedimentos bénticos; una medida del volumen de hielo polar. 6. Nivel del mar. Las temperaturas están expresadas como diferencias respecto de la actual. (Masson-Delmotte y colaboradores: 2013: Information from Paleoclimate Archive, en Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of the Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC))

El eje X representa el tiempo pasado en los últimos 800 000 años; el tiempo que permite reconstruir los hielos antárticos más profundos. Las tres primeras gráficas son parámetros orbitales de la Tierra. Varían períodicamente y afecta a la distribución de la insolación en el planeta. Se intuye que están relacionados con los periodos de glacación/deglaciación del planeta, lo que puede verse en el comportamiento periódico de la temperatura global.

El aspecto sorpredente de la gráfica es que la concentración de CO2 en la atmósfera (que se mide gracias a que los hielos antárticos contienen pequeñas burbujas del aire de la época) también reproduzca, aproximadamente, un comportamiento periódico; que este sea bastante estable en el último millón de años (un millón de años no es mucho en la historia geológica de la Tierra pero sí es una escala de tiempo suficientemente larga); y que aparezca correlacionado con la temperatura media del planeta. Sí, correlación no es causación, pero establece un terreno argumental claro.

El comportamiento del CO2 llama la atención porque no puede deberse directamente a las variaciones orbitales de la Tierra. Es sorprendente también porque el CO2 es un elemento traza en la atmósfera (240 partes por millón es poca cosa) que ni desaparece ni crece paulatinamente. Debe haber un proceso fisicoquímico interno del planeta que regule su nivel. Este proceso es el ciclo largo del carbono, también llamado el ciclo carbonato-silicato. El ciclo proporciona un termostato natural que regula o ayuda a regular la temperatura de la Tierra (al menos en los últimos millones de años) de la misma forma que el termostato de un calentador regula la temperatura de una habitación.

Su mecanismo es el siguiente: el CO2 atmosférico acidifica la lluvia y erosiona los silicatos de la corteza terrestre convirtiéndolos en carbonatos que se van incorporando a capas más profundas de la corteza y manto terrestre. En el proceso son sometidos a altas presiones y temperaturas y, eventualmente, sufren transformaciones inversas que acaban liberando CO2 a través de erupciones volcánicas y emisiones superficiales.

Este ciclo carbonato-silicato es sensible al ciclo hidrológico ya que depende de la lluvia. El argumento sería que las temperaturas frías inhiben el ciclo hidrológico y la formación de lluvia. Así se inhibe la erosión de los silicatos y el CO2 se acumula lentamente en la atmósfera vía emisiones volcánicas. Al acumularse en el planeta un gas de efecto invernadero la temperatura global aumenta. El ciclo hidrológico así se revigoriza. Entonces aumenta la erosión y el CO2 va desapareciendo de la atmósfera, transformado en carbonato cortical. Todo esto ocurre en escalas de tiempo muy largas (mucho más largas que un ciclo electoral) y unido a las variaciones orbitales de la Tierra prorciona un termostato natural.

Que la cantidad de CO2 en la atmósfera sea estable indica a los científicos que sus fuentes (emisiones volcánicas) y sumideros (erosión de silicatos, biosfera) están globalmente ajustados, en escalas de un millón de años.

La idea entonces es sencilla: el ajuste de este termostato ha saltado por los aires al emitir bruscamente (250 años es nada en la escala de tiempo del termostato) una ingente cantidad de CO2 cuyo carbono estaba secuestrado en forma de carbón, petróleo o gas natural y que solo habría retornado a la atmósfera dentro de mucho, muchísimo más tiempo, y se habría emitido mucho, mucho más pausadamente.

Como se ve en la gráfica el nivel preindustrial del CO2 está en torno a los 280ppm (partes por millón). Hoy la curva de Keeling lo sitúa ya en 410ppm. La cantidad total de CO2 en la atmósfera es de 800Pg y se estima que en los últimos doscientos cincuenta años la humanidad ha generado unos 300Pg de CO2 por quema de combustibles fósiles. No es poca cosa: lo ya emitido y lo presente en la atmósfera son números comparables (no todo lo emitido está en la atmósfera, parte ha ido al océano acidificándolo y parte está en la biosfera).

Seguiremos emitiendo CO2 porque necesitamos energía para proporcionar riqueza, trabajo, felicidad y vida a corto plazo. Necesitamos cada vez menos emisiones de CO2 para producir el mismo PIB pero emitimos progresivamente más per cápita ya que cada vez más personas y regiones tienen acceso a la energía y a las innumberables ventajas diarias que ello supone. Al ritmo actual en solo 30 años emitiremos otros 300Pg.

Hay pruebas de que el CO2 que llega a la atmósfera procede de la combustión o no de otra fuente oculta (por ejemplo que se estuviera emitiendo desde el interior de la Tierra o llegando desde el exterior, por decir dos extravagancias). Parece ridículo que tratemos de buscar estas pruebas pero hacerlo da una idea de la seriedad con la que los científicos se toman el análisis. Las pruebas son: 1. la abundancia del isótopo C-13 en la atmósfera se está reduciendo conforme aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera. Esto indica que el CO2 acumulado tiene un origen orgánico, como los combustibles fósiles, que son característicamente deficitarios en ese isótopo. Y 2. mi prueba favorita: la cantidad de oxígeno en la atmósfera también se está reduciendo; lo hace en unas cantidades del orden de las partes por millón. Si recuerdan que la abundancia de oxígeno es del orden de 210 000 partes por millón pueden imaginar el esfuerzo que supone contar que faltan 10 al cabo de un año; y el esfuerzo de plasmar todo esto en un documento científico, todo simplemente para señalar que el CO2 que se está acumulando en la atmósfera sí proviene de una reacción de combustión: un tipo de reacción que necesita y consume oxígeno.

Esquemáticamente la emisión de CO2 proveniente de combustión está acelerando e intensificando un proceso que, de seguir su ritmo natural, habría ocurrido en una escala de tiempo mucho más larga. Es decir: estamos liberando a la atmósfera un montón de CO2 de golpe. Sorprendentemente aquí también cabe el nihil novum sub sole: la Tierra ya se ha visto en una de estas. Las reconstrucciones de temperatura y registros de sustratos geológicos de los últimos 100 millones de años (poca broma, oiga) muestran un evento hace 65 millones de años que se conoce con el nombre de máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. La reconstrucción del evento señala que, probablemente, hubo una emisión brusca de carbono de origen orgánico en esa época. El origen orgánico se infiere también del registro de la huella de C-13 atmosférico en la época. Es más difícil reconstruir qué la originó, pero sí sabemos que pueden ocurrir de forma natural porque lo hemos visto a escala mucho menor.

La magnitud de la emisión del paleoceno es incierta. Quizá del orden de miles de petagramos (no muy lejana de la emisión antropogénica acumulada) y es contemporánea de una anomalía de la temperatura global (da para un CSI-paleontólogo explicar cómo se reconstruye la temperatura hace 65 millones de años pero tiene que ver con la abundancia del isótopo O-18 que aparece en la primera gráfica) de unos seis grados. La anomalía solo desparece después de unos doscientos mil años, probablemente debido a la acción del ciclo del carbono. La preocupación de la comunidad científica es hasta qué punto estamos reproduciendo ese fenómeno. Mitigamos nuestra preocupación construyendo modelos con lo que tratamos de entender qué ocurriría en la Tierra si se emitieran bruscamente 10Pg, 100Pg o 1000Pg de CO2. Y la sensación es que la perturbación solo se mitiga en el plazo de centenares de miles de años. Así surge otra preocupación: cómo manejar políticamente, es decir a corto plazo, fenómenos cuya escala de tiempo es de centenares de miles de años.

Si han llegado hasta aquí no habrán visto ninguna predicción apocalíptica. Tampoco he señalado si las temperaturas han subido o bajado en el último siglo o en el último decenio. Ni cuanto. He pretendido dar unas pinceladas de por qué las emisiones de CO2 preocupan a muchos científicos y por qué llevan mucho tiempo trasladando esa preocupación.

El clima depende de muchos factores y tiene muchas escalas de tiempo diferentes. Es difícil prever cuál de estos factores desempeñará un papel preponderante en los próximos cien años que es un chasquido geológicamente hablando y la escala de tiempo del Acuerdo de París. Todo lo asociado al agua (el ciclo hidrológico, las nubes y los hielos) complica enormemente las predicciones. En cualquier hipótesis de trabajo el CO2 es un actor importante. Que sea un elemento escaso en la atmósfera (400 partes por millón) no menoscaba su importancia: el ozono también es escaso en la atmósfera y es un eficaz absorbente de la radiación ultravioleta, lo que permitió, nada menos, la colonización de la tierra firme por formas de vida complejas. Igual que el ozono o el agua, el CO2 es una molécula triatómica y por eso es un eficaz absorbente de radiación infrarroja: es lo que llamamos efecto invernadero. Su abundancia está geológicamente ligada al aumento de la temperatura, y su escasez con el descenso. Por eso no es difícil hablar de «cambio climático» y de intuir su sentido a largo plazo.

Así huyo de falacias simples como que «el año pasado hizo más frío que en el año 1933»; que «la temperatura global a final de siglo será solo uno grado mayor que la actual»; o que «ninguna de las predicciones de los alarmistas ha acertado hasta la fecha». Juegan con la ventaja del corto plazo ante un fenómeno que se desarrolla en una escala de tiempo mucho mayor. Una escala de tiempo que nadie vivirá para comprobar si está equivocado.

 

————————

 Héctor SÁNCHEZ MARGALEF, “Una nueva narrativa Europa o por qué Macron no es suficiente” a “Nota de Opinión” nº 484 (06/2017) del CIDOB

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/europa/una_nueva_narrativa_europa_o_por_que_macron_no_es_suficiente

“En esta situación de incertidumbre permanente en la que vivimos instalados desde que empezó la crisis en 2008, la Unión Europea ha demostrado ser más resiliente de lo que podía parecer. El riesgo de desintegración que se temía podía sobrevenir después de la victoria del Brexit en el Reino Unido parece superado. Ahora queda por ver cómo va a proseguir la Unión Europea y qué forma va a tomar la integración en el futuro.

Porque a las evidentes divisiones existentes en el seno de la UE: Norte-Sur, en la crisis económica; Este-Oeste, en la mal llamada crisis de los refugiados; más integración-menos integración cuando se trata de definir el futuro del proyecto europeo, hay que añadir al menos tres divisiones más: la división ciudadanía-élite, la división intergeneracional; y la división entre eurocomprometidos (críticos o acríticos) y euroescépticos.

En las sucesivas elecciones que se han celebrado en territorio comunitario desde 2008, hemos visto como fuerzas no tradicionales ganaban terreno denunciando que las élites políticas no tenían en cuenta las necesidades del resto de la población. Aunque, en muchos casos la irrupción de estas fuerzas y su discurso no ha sido suficiente para ganar unas elecciones, ni las demandas de estos votantes carecen de fundamento ni mucho menos el hecho de no haber alcanzado el gobierno les resta legitimidad. El discurso eurocrítico es una realidad. La Nueva Narrativa Europea debe poner al ciudadano en el centro y conseguir que las élites acepten que hay distintas maneras de entender y mirar a Europa.

Hace 60 años que la Unión Europea y sus formas legales anteriores se defienden de toda crítica con: a) llevamos 60 años sin guerras; y b) somos el mayor espacio de prosperidad del mundo. Mantener la defensa de la UE únicamente en estas dos afirmaciones incrementa la división intergeneracional porque, sobretodo, desespera a los jóvenes. La primera afirmación palidece cuando analizamos el rol de la UE en los recientes conflictos bélicos que se han sucedido en sus fronteras y en pleno territorio europeo, desde Ucrania a la guerra de los Balcanes. Además, para las jóvenes generaciones que perciben la guerra como algo lejano, la narrativa de la paz o bien no les importa, o no les parece suficiente. De manera inconsciente, la paz se da por sentada. La UE necesita ofrecer algo más a sus jóvenes para que sientan Europa como suya, de la misma manera que la sintieron las generaciones anteriores. Esto enlaza directamente con la segunda afirmación: si la actual generación de jóvenes no deja de escuchar que vivirá peor que sus padres, ¿de qué les sirve el mayor espacio de prosperidad del mundo? La idea que la UE consolidaría su contestada legitimidad solamente a través del output legitimacy se ha visto superada. Durante años se confió en que las decisiones bien tomadas en beneficio de todos serían suficientes para dotar de legitimidad a la UE frente a sus ciudadanos. Pero la estrategia se ha demostrado insuficiente porqué obviaba el déficit democrático que se le achaca a la Unión, fiaba su éxito a medidas técnicas (el Mecanismo Europeo de Estabilidad o el Pacto Fiscal Europeo) y no se movía un ápice de la narrativa tradicional basada en las dos afirmaciones de paz y prosperidad. El lento camino hacia la recuperación económica, juntamente con las divisiones antes mencionadas, ha dejado esta idea sin recorrido. Por eso, la Nueva Narrativa Europea debe encontrar también afirmaciones igual de poderosas que recojan las inquietudes del presente en el que vivimos todas las generaciones de europeos.

La irrupción de Emmanuel Macron ha resucitado el euroentusiasmo, aunque no sabemos todavía si por amor verdadero o por rechazo a las ideas de Marine Le Pen. Lo que está claro es que el carácter europeísta en el discurso del recién estrenado Presidente francés es indiscutible. Aún no ha empezado a gobernar y parece que Macron va a solucionar todos los males de la Unión Europea. Que lo consiga o no, no depende exclusivamente de él, pero es evidente que lo va a intentar porque ha venido cargado con una batería de ¿nuevas? propuestas: presupuesto, parlamento y un ministro de finanzas para la Eurozona son las más destacadas; también más integración para los países que comparten moneda o para aquellos que lo deseen.

Aunque la crisis financiera de los últimos años ha ensombrecido las facilidades, la protección y el progreso económico que la UE ha procurado a sus ciudadanos, a lo largo de décadas, estas son reales y existen. Euroescépticos a parte, el discurso europeo se debate hoy entre quienes dan por sentados los logros adquiridos y no los valoran en su justa medida; los euroentusiastas, acríticos con el proyecto europeo, que tan solo son capaces de ver las ventajas y hacen hincapié en que si no tenemos más beneficios es por culpa de los estados miembros y su reticencia a ceder más soberanía; y aquellos que no cuestionan la pervivencia de la UE pero sí su deriva actual. El discurso euroentusiasta hace bien en resaltar los beneficios pero comete el error de no entender que se puede ser apático, incrédulo o incluso crítico con la Unión sin que ello conlleve abjurar del proyecto europeo. Querer que la UE funcione de otra manera no le convierte a uno en un fervoroso seguidor de Marine Le Pen. De la misma manera que el euroentusiasmo de Emmanuel Macron no garantiza por si solo el retorno de la confianza en el proyecto europeo.

Para que la integración continúe, independientemente de la forma que tome, no es suficiente (ni lo será probablemente nunca más) el top-down approach. Con Macron no basta. Europa debe (re)construirse también como un reflejo de sus ciudadanos. Para ello, va a ser necesario construir un relato que acompañe a las potenciales reformas. La tan mencionada Narrativa Europea debe adaptarse y cambiar de acuerdo con los tiempos en que vivimos para que la idea de Europa no sea solamente defendida por sus élites sino también por sus ciudadanos.

Esta Nueva Narrativa Europea debe, entonces, subrayar las ventajas de la UE pero recogiendo y poniendo en valor las críticas sin desmerecerlas para sumar a los apáticos y a los desencantados. Debe escuchar, antes de proponer y debe intentar imaginar qué Unión puede dar respuesta a los retos actuales. Está en manos de los europeos, de todos, contar nuestra propia historia”.

 

———————————-

 Pablo SIMÓN, “Menos mal que nos queda Portugal” a Politikon (7-06-17)

https://politikon.es/2017/06/07/menos-mal-que-nos-queda-portugal/

Recientemente hemos visto una querencia muy especial por Portugal, especialmente entre algunos periodistas y comentaristas de la actualidad. No sólo por ser un país fantástico, sino especialmente por su situación política en contraste con la española. Un gobierno en minoría de Antonio Costa, del Partido Socialista, apoyado desde fuera por el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista (CDU) que no hace más que crecer en las encuestas. El escenario soñado por algunos tras el 20 de diciembre de 2015.

Además, en términos de rendimiento económico, Portugal ya ha salido del procedimiento de déficit excesivo y ha tomado medidas como a rebajar la jornada laboral de los empleados públicos a 35 horas semanales, indexar de nuevo las pensiones al IPC, paralizar algunas privatizaciones e incrementar el salario mínimo un 10%. Aunque no es cierto que se haya expandido el sector público ni que el crecimiento esté evolucionando mejor que en España, aunque la recuperación ya empezó con el anterior gobierno, lo cierto es que ha esperanzado a algunos sectores que argumentan que es posible seguir otras políticas económicas.

2

No es mi ánimo entrar en esto último pero sí me gustaría es ver en qué medida la situación de acuerdo entre tres partidos de izquierdas es comparable o no con el escenario español. Ya que tenemos la mitad del tiempo a los medios nacionales hablando de los Hamon y los Corbyn, vamos a ver si se puede arrojar un poco de luz sobre lo que pasa con Antonio Costa. Al fin y al cabo, los votantes parece que lo están premiando. Y como dice Marco Lisi en este artículo de la SESP, probablemente para entender su acceso al poder hay que entender bien el nivel de polarización en país tras la intervención de la troika y la situación interna dentro de la izquierda portuguesa.

La troika en Portugal

Desde que se inaugura la democracia en Portugal, dos han sido los principales partidos del país; el Partido Socialista (PS) y el Partido Social Demócrata (PSD). Ambos han gobernado formando, cuando no tenían la mayoría necesaria, gobiernos en minoría (especialmente los socialistas) o de coalición (especialmente el PSD con la CDS-Partido Popular). La crisis de deuda de 2010 en la Eurozona cogió justamente a ambos lados de la frontera a gobiernos socialistas al frente pero, a diferencia de España en aquel momento, arrastró a Portugal a una intervención (¿innecesaria?) de la troika en abril de 2011. El gobierno en minoría de José Sócrates, sin apoyos suficientes en la Asamblea y tras perder su cuarto plan de recortes, presentó su renuncia el 23 de marzo y el Presidente de la República, Cavaco Silva, convocó elecciones para junio.

El PS se dejó en esas elecciones 8 puntos, prácticamente lo que subió el PSD de Passo Coelho y que le permitió formar un gobierno de coalición con el CDS-PP. A diferencia de Sócrates, en España las elecciones nos serían inmediatas tras los decretos de mayo de 2010. El PSOE intentaría impulsar una reforma bancaria y laboral pero arrastraría al PSOE a una caída de 15 puntos desde, eso sí, un punto mucho más alto de concentración bipartidista. Queda a la especulación lo que hubiera pasado si Zapatero hubiese adelantado elecciones en 2010.

Sin embargo, este adelanto no es el único elemento diferencial; también lo es la polarización derivada de la intervención de la troika en Portugal.  Si uno mira los programas de BE y el CDU verá que en materia económica no son muy diferentes, aunque sí en materia de Unión Europea – digamos que el primero es más como ICV y el segundo más como el PCE. Desde la llegada de la troika, ambos  mantuvieron desde el principio una posición muy dura con la austeridad aunque el BE está más a favor de reestructurar la deuda, la CDU está de salir de la Eurozona. Sin embargo, lo que defiende Marco Lisi es que lo relevante no es tanto las políticas públicas concretas como el nivel de polarización y la mayor separación entre el PSD y el PS.

3

 

Fuente: Lisi,M. (2016). U-Turn: The portuguese Radical Left from Marginality to Government Support. South European Society and Politics, 1-20.

Hasta 2012 los socialistas habían tenido una oposición suave a los paquetes de austeridad aplicados por el PSD. Su posición era la de reclamar responsabilidad hacia los compromisos internacionales tras el rescate por más que implicara subir impuestos, privatizar y recortar los sueldos públicos. Por ejemplo, el PS se abstuvo en los presupuestos de ajuste de 2012. Sin embargo, poco a poco, los socialistas fueron virando a posiciones más críticas dadas las protestas masivas en la calle. Se suele señalar la disputa sobre la propuesta de bajar contribuciones empresarios a seguridad social como el punto de viraje. El PS fue abandonando el consenso del MoU de la troika hasta que en 2013 votó contra el Presupuesto y hasta puso un recurso en el tribunal constitucional.

Resulta bien curioso ver como el PS vira a posiciones más duras sobre la materia pero en España, donde se supone que los socialistas hacían una protesta frontal contra los ajuste del PP, esto parece que no era percibido por el electorado ¿Era una cuestión de agencia, es decir, de quién lo decía? ¿El efecto de no haber adelantado las elecciones? No lo sabemos, pero esta “distancia” respecto a la austeridad del PS que el PSOE no pudo/supo mantener algo tendrá que ver con que no hayan surgido nuevos partidos en Portugal pero sí en España.

La cohesión hacia adentro

Un aspecto que no debe dejarse de lado es lo importante que es en cualquier proceso de negociación es en qué medida las políticas hacia adentro importan. Comentaba el otro día Sandra León una hipótesis muy interesante; en tiempos fragmentados e inciertos, la cohesión interna puntúa doble. Algo parecido podemos decir cuando hablamos de negociar. En ese sentido, dentro de la izquierda portuguesa las diferencias entre el Bloco y los comunistas eran patentes.

Los comunistas en Portugal siempre han tenido un mando muy cohesionado bajo el histórico Jerónimo de Sousa y un ligamen muy fuerte con el sindicato CGTP, principal impulsor de su acción en la calle. En el caso del BE la situación es bien diferente. Al fin y al cabo, sus buenos resultados en las pasadas elecciones no quita todas las turbulencias de las que venía.

En diciembre de 2011 año se salieron 200 miembros en desacuerdo con la dirección de su partido. En 2012, sufrió una escisión de una de sus corrientes internas, Ruptura. En 2013 se dió de baja el histórico fundador del partido Daniel Oliveira y su facción más moderada se salió del partido en julio de 2014 tras el mal resultado de las Europeas. Es a partir del liderazgo de Catarina Martins como portavoz de su comisión interna y la revisión de la estructura del Bloco en la IX Convención que este partido se estabiliza. Por lo tanto, viene de una situación interna complicada.

En el PS también hubo un cambio de liderazgo con la decisión de Antonio Costa (alcalde de Lisboa) de retar al líder del aparato Antonio José Seguro como candidato a Primer Ministro, el cual había sido elegido en primarias cerradas en 2013. Lo que hizo este fue avenirse a primarias abiertas para el candidato, que ganó Costa por el 64% pese a la falta de apoyo de la mayoría del grupo parlamentario y las estructuras locales del partido. Por cierto, un sistema de dos selectorados diferentes para Primer Ministro y Secretario General, lo mismo que tiene el PSOE en España. Al fin y al cabo, nada impide a otro candidato retar a Pedro Sánchez para optar a la Presidencia.

Si uno lo piensa, esta dinámica de división no es tan diferente respecto a lo que había en la izquierda española aunque con matices.

Si uno hace la equivalencia del BE como Podemos, la división era previsible pero aún no había aflorado por la vorágine electoral. En España además esta viene dada fuertemente por sus confluencias territoriales – a la espera de que las dos facciones internas se disputaran la batalla en Vistalegre II. En el BE estallaron por los malos resultados electorales en 2011, cuando tenía potencial de crecer. El 26J las hizo aflorar definitivamente en Podemos. En el PSOE, por el contrario, había un líder que no era el outsider Antonio Costa, sino uno apadrinado por el aparato y luego en pugna con él; Pedro I. Ahora las cosas son diferentes en ambos partidos pero lo interesante es ver si los incentivos para el acuerdo se pueden haber movido.

El acuerdo de izquierdas, el acuerdo de supervivencia

Durante la campaña electoral de 2015 el PS insistió en que quería encabezar un gobierno en solitario pero Antonio Costa dijo preferir, en cualquier caso, una cooperación con la izquierda que en facilitar un gobierno el PSD. En el campo de la derecha se formó una coalición pre-electoral  entre el PSD y CDS-PP bajo la marca Portugal al Frente (PàF) en un acuerdo ratificado por los líderes ambos partidos; Passos Coelho y Paulo Portas. Mientras que el BE hablaba de la idea de alianza de izquierdas como el camino deseable, la CDU se mantuvo en su tradicional beligerancia cruzada con el PS, al cual acusaba de ser parte de la troika nacional.

4

Las elecciones arrojaron un severo castigo al partido en el gobierno y una suave remontada del PS. El BE duplicó sus resultados y la CDU subió en mucha menor medida. Sólo cabían dos opciones; permitir un gobierno de PàF o bien formar algún tipo de entente en la izquierda, pero los socialistas eran en todo caso los diputados “medianos”. En sus manos estaba el devenir del país… Como le había de pasar al PSOE. Cavaco Silva, el presidente de la República, se empeñó en nombrar Primer Ministro a Passos Coelho. Como el sistema es semi-presidencial, el gobierno fue investido de modo automático, pero en una moción de censura tras apenas 11 días fue tumbado por la unión de los votos de la izquierda. El mismo día de su caída se publicaron los acuerdos separados entre las formaciones BE, CDU y PS.

En este caso es indudable el juego mutuo y las reticencias entre los grupos que evitaron un acuerdo conjunto. Comunistas y Bloco tienen relaciones históricamente tensas y no hay duda de que el BE se convirtió en un resorte para vencer las reticencias de la CDU. Aunque Costa les invitó a entrar en el gobierno, se negaron, pero el punto de encuentro fue satisfactorio para las partes. Costa sabía que su caída era probable si facilitaba un gobierno de la derecha y no era Primer Ministro mientras que BE quería diferenciarse por su apertura a negociar sobre políticas concretas de lucha contra la austeridad ¿Era esta la estrategia de Sánchez para mover la posición de Podemos tras el 20D? ¿Quería atraerse y Compromís e IU para usarlos de palanca?

Por supuesto, la aritmética parlamentaria era más simple en el caso de Portugal que de España – los bloques ideológicos suman y el eje territorial no existe. Pero en este caso Costa y Sánchez compartían la idea de que su supervivencia quedaba blindada si llegaban al poder (aunque ya se ha visto que se podía resucitar). Pero el caso es que mientras que el BE sí podía tener interés en asegurar la alternancia, en el caso de España el escenario era bien diferente. Para Podemos la oportunidad de ganar la hegemonía de la izquierda en una repetición electoral era demasiado suculenta dado lo cerca que, tenían la percepción, habían estado ya el 20 de diciembre.

No sabemos qué habría pasado en el caso de España de haberse producido el acuerdo pero tampoco deberían lanzarse las campanas al vuelo en Portugal. La viabilidad de este gobierno y en qué medida tiene éxito en su país aún queda por ver.

En conclusión

La intención de este repaso sobre la situación de Portugal es intentar enfriar un poco los ánimos sobre las comparativas fáciles con nuestro país. El devenir de la crisis allí ha sido mucho más agresivo, con la intervención de la troika, y ni la estructura de competición ni la polarización de su política sobre la materia es directamente comparable. Tampoco el desconcierto de la derecha buscando un liderazgo más eficaz. Ni el eje territorial, que por supuesto es importante en España.

Pese a esto, es más probable que cara al próximo ciclo vayamos a ver lógicas de cooperación distinta. Cuando la volatilidad electoral se reduzca y los equilibrios de competición se vuelvan más estables, es probable que empecemos a ver más gobiernos de coalición. Al fin y al cabo, en Portugal no surgieron nuevos partidos. Además, es muy probable que desde 2019 veamos a Ciudadanos y Podemos asumiendo carteras, la forma real de empezar a cambiar las cosas. Porque seamos honestos, de momento esta legislatura en términos de cambios de fondo, deja bastante que desear.

 

——————————

 

Conversa entre Roger PALÀ i Enric JULIANA a Crític (30-05-17)

http://www.elcritic.cat/entrevistes/enric-juliana-el-pdecat-intentara-altre-cop-la-capsula-de-junts-pel-si-15806

Esperant els robots’ és un manual de cartografia política per orientar-se en les diferents arestes dun temps de transició. La conversa es desenvolupa en tres grans eixos. En primer lloc, la victòria de Donald Trump i les implicacions de la nova mirada de la política nord-americana sobre el món. Aquest ascens coincideix amb una tendència econòmica de fons que ha arribat per canviar-ho tot: els robots. En segon lloc, Juliana també hi analitza el moment polític d’una Espanya que ha redescobert la política amb gran intensitat. En la tercera part del llibre, titulada La càpsula”, Juliana hi reflexiona sobre el procés. En aquest avançament editorial, publiquem un extracte de lentrevista que fa referència a Catalunya. ‘Esperant els robots’ es presenta dijous, 1 de juny, a l’Espai Contrabandos a les 19 h. Els subscriptors de CRÍTIC podeu adquirir el llibre a un preu reduït en aquest enllaç.

Des d’algunes tribunes d’opinió a Espanya sovint es diu que el procés sobiranista és un invent de CiU i Artur Mas per tapar les retallades, però… és realment així?

En el moment en què CiU veu la processó sobiranista recorrent les capitals de comarca i finalment la ciutat de Barcelona, amb la gran manifestació de l’ANC, pren la decisió d’intentar cavalcar la situació. Revelarem aquí un moment important: Mas va acabar d’abraçar la independència el 19 de setembre de 2012, a la terrassa de l’hotel Ritz de Madrid. La Gran Decisió es pren a l’hotel Ritz de Madrid, mentre un pianista amenitza el sopar. Tres persones —entre les quals Artur Mas i Francesc Homs— decideixen que el desenllaç de l’entrevista que l’endemà tindrà el president català amb Rajoy derivarà en la convocatòria d’eleccions a Catalunya. Evidentment, Rajoy tampoc no ho evita. Només que Rajoy hagués proposat a Mas crear una comissió per abordar la qüestió del pacte fiscal, potser les coses haurien anat de manera diferent. Mas volia eleccions avançades, per saltar dels 62 diputats cap a la majoria absoluta, per poder negociar de tu a tu amb el Govern espanyol —majoria absoluta a Madrid i majoria absoluta a Barcelona— i a la vegada poder controlar millor la resposta social catalana a la crisi. Rajoy, conscient de la gravetat de la crisi espanyola, també veu una finestra d’oportunitat: el conflicte català l’ajudarà a resistir l’erosió, com a garant de la unitat espanyola. «O jo o el caos». Aquesta encara avui és la seva divisa.

L’objectiu de Mas i CiU és mirar de capitalitzar el malestar independentista per aconseguir majoria absoluta i després gestionar els tempos del procés.

Exacte. Gestionar els tempos i disposar d’un factor de pressió que protegís CiU de la crisi i de l’erosió interna i els donés capacitat de negociació. Si CiU hagués obtingut la majoria absoluta a Catalunya, hauria pogut negociar de tu a tu amb el PP, que llavors la tenia a Espanya. Però l’estratègia no surt bé, perquè la societat havia canviat i les persones que van prendre la decisió d’abraçar l’independentisme aquella nit a la terrassa del Ritz no ho havien captat prou bé. Tenia una altra opció el grup dirigent de CiU? Aquesta és una bona pregunta. Duran i Lleida diu que s’ha fet “un pa com unes hòsties”. Tenien una altra opció? En aquell moment, els problemes de corrupció que avui tenallen l’antiga Convergència ja estaven implícits. El ‘cas Palau’ ja era als jutjats. Hi havia temor al grup dirigent. Això també ajuda a explicar la decisió que es pren a la terrassa del Ritz de Madrid. Les eleccions del novembre de 2012 no van bé i CiU queda completament a expenses d’ERC, que comença a preparar la venjança. Comença el viacrucis cap al 9-N. Davant aquesta situació, el pas següent de Convergència —sempre amb voluntat de força dirigent— és crear una càpsula en la qual CDC, rebregada i erosionada, s’asseguri el control de la situació. Aquesta càpsula es diu Junts pel Sí. Oriol Junqueras no la pot evitar. És un instrument molt eficaç, que facilita que Convergència segueixi dirigint la política catalana. Però de nou l’estratègia torna a fallar. La càpsula havia de tenir la majoria absoluta. Estava dissenyada per això. Però si el 2012 l’aritmètica electoral va determinar la dependència de CiU cap a ERC, el 2015 certifica la dependència de Junts pel Sí cap a la CUP.

Aquesta dependència ha tingut com a principal conseqüència l’anomenat pas al costat” d’Artur Mas. Fins a quin punt aquest fet és rellevant?

Artur Mas no va fer un pas al costat. Va fer un pas enrere com una casa de pagès. A Catalunya sempre tenim tendència a suavitzar les paraules. Junts pel Sí es va dissenyar per aconseguir la majoria absoluta i perquè Artur Mas tornés a ser president de la Generalitat. I no es va aconseguir ni l’una cosa ni l’altra. A partir de setembre de 2015, la CUP té la capacitat, igual que va tenir ERC en la legislatura anterior, de determinar la línia política i marcar els ritmes. Ara entrem en la fase resolutiva en la qual tinc la impressió que Convergència intentarà altre cop la càpsula de Junts pel Sí, potser amb un altre nom. És la meva impressió —i aquí potser m’equivoco. Artur Mas no està en condicions jurídiques ni polítiques d’encapçalar una candidatura. Però, tot i això, està lluitant per mantenir-ne la direcció estratègica. Això vol dir que el partit ha de buscar un altre candidat. Tothom creu que Puigdemont no ho serà. Caldrà veure-ho. Puigdemont potser ha fet un «Jo, Claudi» durant aquests mesos: fer creure que no vol manar, per poder seguir manant. La dinàmica de la història l’empeny inexorablement a ser candidat, perquè és el president que segurament firmarà la convocatòria del referèndum d’autodeterminació. Qui faci aquest gest difícilment es pot apartar de la vida política per anar a viure tranquil·lament a Girona, esperant una pena d’inhabilitació que no li impedirà una vida professional venturosa. No som a l’any 1714! Després de 1714, Rafael Casanova va poder seguir exercint d’advocat a Sant Boi, tot i que va perdre algunes propietats. Un referèndum d’autodeterminació que no es farà, però marcarà un moment d’ignició política prou elevat perquè es pugui reproduir la càpsula. Tots junts contra la prohibició. Ho podrà evitar Junqueras, malgrat els bons resultats que les enquestes auguren a ERC? No sabem quina serà la resposta de l’Estat: hi ha un ventall de possibilitats. L’aplicació de l’article 155 de la Constitució, que podria implicar la suspensió parcial de l’autonomia, no és una cosa que el Govern espanyol prevegi com a primera opció. Rajoy ara no vol drames. Rajoy té ara el ple suport de la Unió Europea, principalment, de francesos i alemanys, però aquestes forces de suport no volen drames a Espanya. Hi ha un ampli ventall de respostes possibles. El que és segur és que es pot produir un moment d’alta tensió política on la càpsula unitària pot tornar a tenir sentit.

La nova direcció del PDeCAT ha dit, tanmateix, que no vol repetir Junts pel Sí…

Aquesta és la posició de Marta Pascal. No sé si és la posició d’Artur Mas i de la gent que l’envolta i l’aconsella. Mas vol seguir sent l’estrateg principal de la nova CDC. La gent que l’envolta vol marcar la pauta. Puigdemont va a la seva, sense ganes de repetir (això diu ell) i els nous dirigents del PDeCAT, Marta Pascal i David Bonvehí, encara no s’han consolidat com el nou centre d’autoritat. Una situació ben complexa! Qui mana? Mas vol seguir manant. Aconseguirà mantenir el seu rol principal després de la sentència del ‘cas Palau’? Aquest és un punt clau.

Tal com ho expliques, semblaria que el procés és un simple instrument de Convergència o, en última instància, dels partits independentistesper conservar el poder. Els ciutadans mobilitzats que surten al carrer cada Onze de Setembre, llavors, són titelles?

No, no! Hi ha una mobilització fenomenal. Però no ens ha d’estranyar que existeixi aquesta pugna tenaç pel poder. En totes les societats les forces polítiques, que són expressions dels grups socials, lluiten pel poder i per mantenir-lo. En aquest sentit, el grup dirigent català actua amb una habilitat més que notable. Convergència intentarà conservar el poder perquè és la seva obligació, i mirarà de fer-ho de la manera més sofisticada possible. CDC té alguna cosa de la Democràcia Cristiana italiana, sempre tan admirada per Jordi Pujol, que llegia el ‘Corriere della Sera’ cada dia. La càpsula és, en aquest sentit, d’una sofisticació extraordinària. Ho tornaran a provar, però no sé si se’n sortiran. Puigdemont podria proposar una nova càpsula unitària. Si ell i Junqueras signen articles conjunts a la premsa, també podrien encapçalar una llista electoral d’urgència. Una part important del poble sobiranista ho aplaudiria. Ho aplaudiria molt. M’imagino ara mateix la campanya a Twitter. M’imagino ara mateix la columna de Pilar Rahola a ‘La Vanguardia’. Els electors d’ERC i Convergència tenen fraccions molt separades però també tenen sectors difícils de distingir, que poden sumar entre 150.000 i 200.000 vots. Aquests vots perfectament intercanviables són la clau de la competició entre tots dos partits. Gràcies a aquesta intersecció existeix la càpsula. Els partidaris de portar les coses fins a l’extrem en els propers temps —Mas i el seu entorn— saben que en una situació d’emergència es poden generar fórmules d’emergència.

Què vols dir exactament?

Vull dir dues coses. Primer, l’antiga CDC avui no té cap incentiu per convocar eleccions avançades a Catalunya amb tots els sondejos en contra. Els partits no solen tenir el desig de suïcidar-se, tot i que els seus errors els poden portar al suïcidi. El grup dirigent del PDeCAT, mani qui mani, ha de trobar la manera de no anar a unes eleccions immediates. I, si no hi ha més remei, ha de procurar que aquestes no signifiquin una greu derrota. La repetició de la càpsula seria una fórmula. Si no pot fer un segon Junts pel Sí —o no vol—, ha de cercar l’escenari que dificulti l’assentament d’una coalició d’esquerres a Catalunya. En aquests moments veig molt foc d’artilleria sobre la frontera entre ERC i els Comuns. La política catalana és molt divertida. Obsessiva i divertida. La política catalana és avui la constant fricció entre deu boles, perquè hi ha deu partits representats al Parlament, com a mínim, si prescindim de les coalicions. Deu partits com a la Knesset israeliana.

També hi ha la possibilitat que el referèndum es faci, i això suposi obrir un conflicte amb l’Estat que derivi en una situació social forta de mobilització. Un escenari d’aquest estil podria derivar en algun tipus de mediació internacional.

No, no, no, no…. No crec en els relats fantàstics. Ara mateix l’independentisme ha aconseguit un gruix social molt important, però no és clarament majoritari. En les eleccions del 27 de setembre del 2015 va quedar ben palès. Dos anys després, el bloc independentista conserva el 48 % dels vots? Les enquestes diuen que no. Amb el 48 % dels vots —prometent a la gent una independència indolora i de festa major— no es trenca un país de l’Europa occidental, protegit pel nucli principal de la Unió Europea, ancorat a l’OTAN, amb les principals bases militars dels Estats Units a la Mediterrània i amb lligams profunds amb tots els països de l’Amèrica Llatina. No veig la independència de Catalunya com una cosa impossible en termes absoluts. Per l’evolució generacional del país, si Espanya no sap corregir-se a si mateixa —cosa difícil, ho admeto—, el que pugui passar d’aquí a deu o quinze anys és imprevisible. Espanya ha entrat en una fase de possible fallida estructural. Ara bé, que aquesta situació hagi de decantar-se immediatament, no ho veig. No som en la Rússia del 1917. Ha fracassat el “tenim pressa”. Catalunya està saturada de propaganda, i això afecta tots els sectors de la població i els dos bàndols en conflicte. Una sèrie de catalans creuen que Europa està a favor de la independència: mireu, no és veritat. Altres creuen que el procés ha fracassat pels casos de corrupció com el d’en Millet: tampoc és cert. No conec cap independentista que hagi deixat de ser-ho per això. S’ha de fer un esforç per fugir de la propaganda i explicar les coses amb més objectivitat. Fugir de l’ofec de la propaganda és avui un noble objectiu de salut pública a Catalunya. I a Espanya.

Arribats en aquest punt, podem dir que l’independentisme ha esdevingut el corrent central de la política catalana?

L’independentisme és un estat de l’ànima. Per què ha obtingut aquesta expansió tan rapida coincidint amb la crisi? Primer, perquè és una bona bandera de protesta. És una esmena a la totalitat. I, en segon lloc, perquè és un projecte utòpic, però a la vegada suficientment racional per ser entès com a realitzable. Dibuixa un horitzó de realització de coses noves en un moment depressiu, i incorpora un component d’il·lusió molt important. Com diu el psicòleg Adolf Tobeña, l’independentisme és un enamorament: una part important de la societat catalana s’ha enamorat d’una idea que li dóna respiració moral i il·lusió en un moment difícil. Al mateix temps, l’independentisme és allò que Íñigo Errejón i els teòrics que ell llegeix, com Ernesto Laclau, anomenen un “significant buit”. No vol dir això que l’independentisme sigui un concepte buit de contingut, sinó que és una idea que admet diverses lectures i aproximacions. Per a alguns catalans, la independència és el somni de tota la vida. Molta gent de l’esquerra independentista creu que finalment la història els està donant la raó. Però també hi ha gent independentista que s’imagina Catalunya com una “Gran Andorra”: un país on no es pagaran gaires impostos i els sous seguiran sent baixos. D’altres se la imaginen amb la possibilitat de construir una república socialista, on es pugui realitzar la utopia igualitària. D’altres s’imaginen la república catalana com la més perfecta plasmació socialdemòcrata. D’altres imaginen una república liberal que pugui donar resposta al problema de la desigualtat sense caure en l’igualitarisme. El senyor Mark Serra imagina una república on no es controlin els pisos turístics… Això és un “significant flotant”, fent servir una altra expressió d’Ernesto Laclau. Tothom s’hi pot apuntar per diversos motius i actua com un eficaç coagulador.

 

———————————-

 

Entrevista a Jean TIROLE a CTXT (7-06-17)

http://ctxt.es/es/20170607/Politica/13173/CTXT-Jean-Tirole-economia-Nobel-trabajo.htm#.WTh6KaA40Ks.twitter

Jean Tirole (Troyes, Francia, 1953) ganó el Nobel de Economía de 2014 “por su análisis del poder de mercado y la regulación”. El presidente del Consejo de Administración de la Toulouse School of Economics visitó a finales de mayo Barcelona para participar en la reunión anual que organiza el Círculo de Economía en Sitges, a unos 40 kilómetros de la capital catalana. En ella, trató algunos de los temas que aborda en su último libro, La economía del bien común (Taurus), en el que hace un repaso, para un público no especializado, de cuestiones como el impacto de la digitalización y la robotización en el mercado laboral, la necesidad de rebajar las cotizaciones a las empresas que generan empleo y de penalizar a las que despiden, y el imperativo de establecer un sistema que permita reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente.

En su libro habla sobre la digitalización y sobre por qué no deberíamos preocuparnos por el empleo en términos generales. No obstante, esto genera una desigualdad desde una edad temprana, ya que muchos colegios fomentan el uso de la tecnología desde que los alumnos son pequeños. ¿Qué futuro les espera a los niños que acudan a colegios con pocos recursos que no puedan disponer de este material?

No soy un experto en educación que no sea superior, pero el problema no son los ordenadores o similares. La escuela tiene que cambiar a lo largo del tiempo. El conocimiento no es tan importante como solía serlo, ya que puedes encontrar información fácilmente a través de Internet, y tienes bases de datos en todas partes. Es un enfoque diferente de la educación, las personas tienen que aprender cómo aprender. Si hablamos de desigualdad en la educación, creo que ése es uno de los principales desafíos. Sabemos que hay mucha desigualdad. Parte de ella viene del entorno familiar: no se trata sólo de estar en los buenos barrios, que es donde se encuentran las buenas escuelas, sino también de la estimulación de los padres. Por ello es muy importante que todo el mundo tenga la oportunidad de tener una buena educación. En Francia, el 20% de la población con más ingresos está muy bien educada, pero es muy desigual, porque el otro 80% tiene una educación deficiente. Es un sistema educativo muy desigual. De hecho, si miras las clasificaciones de PISA y otros estudios, los resultados que obtienen esos dos grupos son muy diferentes.

A pesar de que la educación pública es mayoritaria en Francia. 

La educación pública está fallando en su misión. No está consiguiendo ayudar a los más desfavorecidos a alcanzar un nivel educativo decente. Es cierto que lleva a mucha gente al Baccalauréat [equivalente a la Selectividad en España], pero no lo está haciendo muy bien en lo relativo a ayudar a los estudiantes a tener buenos resultados, y explica en parte por qué hay poca integración. Y tampoco está preparando a los jóvenes para el mercado laboral. El sistema educativo francés es excelente para el 20% más favorecido, sobre todo para el 5% superior, pero el nivel medio en realidad no es tan bueno. Y esto es algo bastante malo. Tenemos muchos Field Medals [el Nobel de Matemáticas], premios Nobel, etcétera, pero ves el nivel medio y no es bueno. Tenemos que tener una igualdad de oportunidades en relación a la educación; es la forma más elemental de redistribución.

También habla del aumento del número de trabajadores por cuenta propia. Eso es transferir el riesgo de la compañía al trabajador. ¿Cómo afectará o está afectando ya al sistema de pensiones y de prestación por desempleo de países con Estados del bienestar como Francia o España?

En mi opinión, deberíamos dejar atrás esta distinción entre trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena o asalariados, porque actualmente la situación es algo más compleja. ¿Cuál es la diferencia [en términos laborales] entre un taxista y un conductor de Uber? Es algo bastante difícil de saber. Lo importante es que tengan acceso a los mismos servicios y garantías. Necesitamos inventar un nuevo contrato laboral que sea aplicable para todo el mundo, de forma que todos los trabajadores tengan la misma protección en términos de reciclaje formativo, cobertura sanitaria, pensiones, etcétera. Tiene que haber una igualdad de condiciones en la que el Estado no decida si tienes que ser autónomo o asalariado. Y yo creo que es irrelevante: hay quien prefiere ser autónomo y tener más libertad; otros prefieren ser asalariados y estar sujetos a una compañía. Es una cuestión de gustos, en mi opinión. Lo que debe hacer el Estado es establecer un sistema de protección que sea accesible para todo el mundo, incluido el sistema de pensiones.

También defiende que no deberíamos proteger los puestos de trabajo sino a los trabajadores. Plantea que las empresas que despidan internalicen ese coste, o parte de él, que actualmente asume la Seguridad Social en forma de prestaciones por desempleo. ¿Cómo afectaría una medida así en los procesos empresariales de contratación y despido?

Quizás debería empezar pensando por qué quiero hacer eso. Creo que lo que tenemos en España o Francia es terrible. Tenemos un mercado laboral con gente que está en trabajos temporales, otros tienen trabajos más protegidos, y esto es malo por varias razones. Esos trabajos temporales no suelen ser demasiado buenos: quien contrata no dispone de incentivos para quedarse con el empleado al final del contrato ni tampoco de incentivos para formarle porque el trabajador se irá. De modo que los trabajos temporales no son buenos trabajos, pero representan el 90% de la creación de empleo. ¿Por qué las empresas crean trabajos temporales? Porque no quieren crear puestos indefinidos, tan simple como eso, y no quieren hacerlo porque si no necesitan al trabajador, si ese puesto desaparece — porque no tienes trabajo para esa persona o porque la posición se ha quedado obsoleta, y se puede reemplazar por un robot o lo que sea– eso va a crear un sobrecoste, de manera que la compañía no quiere tener un contrato en el que, independientemente de las circunstancias, se vea obligado a mantener al trabajador. Eso es malo y también es muy costoso para el Estado porque cuando se acaban los contratos temporales, esas personas van al paro.

No me gustan los trabajos temporales, pero tampoco los indefinidos; no me gusta ninguno de los dos por razones diferentes, pero en cierto modo van de la mano. Como las empresas no quieren crear puestos de trabajo indefinidos los crean temporales, así que van juntos. Y el gobierno deja que esto ocurra para evitar un aumento del desempleo. La primera observación, que se aplica tanto a España como a Francia, es que quienes saben si el trabajo es útil o no para la empresa son los que contratan. Un juez, o un tribunal laboral (en Francia se llaman prud’hommes), que decide sobre si un puesto de trabajo es necesario o no, no tiene información para decidir porque no lo sabe, no está en la empresa. Necesitamos más flexibilidad para los trabajos indefinidos para prescindir del trabajador si ya no lo necesitamos. En el caso de los trabajos temporales, en cambio, hay demasiada flexibilidad. Hay que hacer responsables a las empresas: no sé si tendría que ser un sistema de bonus-maluso de compensaciones y penalizaciones.

Ahora que comenta lo de los contratos indefinidos, en su libro trata un tema bastante sensible en Francia, que es el del funcionariado, y me ha parecido entender que propone que el Estado sea capaz de contratar para un plazo de años determinado. ¿Es así?

Lo que digo es que lo que importa es el servicio público, y éste lo puede ofrecer tanto el sector público como el privado. La cuestión es que queremos servicios públicos. La siguiente pregunta es ¿quiero implementar ese servicio público? Esto es el cómo lo haces, pero primero, lo importante es el servicio público. Servicio público no significa “número de funcionarios”, es algo completamente distinto. En Suecia, Alemania y Canadá han mantenido los servicios públicos al mismo tiempo que reducían el número de funcionarios. En los años noventa, Suecia redujo mucho el número de funcionarios, pero mantuvo los servicios.

¿Y cómo se controla que la calidad del servicio cumpla con los estándares?

Todo depende del contrato que redactes. Puedes delegar o externalizar el servicio a una empresa pública, pero dices lo que quieres, las especificidades, el pliego de condiciones, y la compañía decide si es capaz de cumplir con los requisitos. De lo que se trata es de definir qué servicio público quieres, y de escoger la manera más eficiente de conseguirlo.

Hablemos de contaminación. ¿Por qué no hay una autoridad supranacional que controle una cuestión tan importante como la polución?

Es una buena pregunta. Me ha deprimido lo que pasó en las últimas cumbres, incluida la de la Conferencia de París sobre el Clima de 2015 (COP21), porque la declaración final es prácticamente igual a la de 1992. Al menos la ha firmado todo el mundo* pero, al margen de eso, son vagas promesas conjuntas. Creo que hay dos cuestiones principales. La primera es que necesitamos un acuerdo global, porque no puedes solucionar el problema de la contaminación tú solo. Puedes hacer algo, pero todo el mundo tiene que contribuir. Necesitas un acuerdo mundial y quizás una institución supranacional ayudaría. La única forma para lograrlo es tener un acuerdo supranacional coercitivo, de obligado cumplimiento. Y la cuestión es ¿por qué no existe? Puede que haya dos cosas. La primera es egoísmo, en particular de mi generación: nadie quiere pagar el coste, el desastre será para nuestros nietos, ¿a quién le importa? Nadie quiere decirlo, pero ésta es la verdad. Y, por otra parte, el electorado no sabe lo suficiente. Una cosa que me pareció llamativa del resultado de la COP21 es que todo el mundo estaba cantando victoria, pero en el acuerdo no hay casi nada. Básicamente dicen “deberíamos hacer eso”, pero no hay concreciones, ningún país está obligado a hacer nada. No hubo ningún primer ministro ni presidente que, de regreso a su país, dijera “vamos a invertir dinero para combatir la contaminación”. Sólo dijeron “mirad lo que hemos prometido conjuntamente”. Si el electorado hubiera sido consciente de que las promesas colectivas nunca funcionan, creo que hubieran estado al menos un poco decepcionados. También hay otra cuestión, que es la información del electorado. Si no tienes la formación para entender estas cosas, significa que los políticos lo pueden utilizar para engañarte. Y esto es un poco lo que pasó.

¿Qué ventajas tendrían las cuotas de emisiones negociables no ya para limitar la contaminación, sino para reducirla? 

Para los economistas, principalmente hay dos formas. Una es tener un impuesto al carbono, y la otra es un sistema de emisiones negociables. Podemos debatir ambos conceptos, aunque es una discusión muy técnica. Lo que se hizo en 1990 para reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2) en Estados Unidos fue proponerse recortar inmediatamente el nivel actual de emisiones a la mitad. Lo redujeron al 50% muy rápidamente. Para hacerlo, emitieron una cantidad limitada de permisos, y esos permisos tenían un precio en el mercado. El sistema de cuotas de emisión funciona de manera que se determina el número de permisos que corresponden a lo que quieres hacer. En el caso del dióxido de carbono (CO2) y otros gases con efecto invernadero, lo que harías es calcular lo que se conoce como presupuesto de carbono (carbon budget), cuánto podemos emitir todavía si queremos tener un incremento de la temperatura de no más de 1,5 Cº, y eso te dará el número de permisos.

¿Para hacer que la gente utilice un tipo de energía determinada es mejor incentivar el consumo de la energía que se quiere potenciar o penalizar el de la energía más contaminante?

Si tienes un precio del carbono, eso surgirá automáticamente. Por ejemplo, la producción de carbón. El carbón contamina mucho, mucho más que la gasolina, por ejemplo. Si gravas el carbón, las minas de este mineral serán menos rentables y se abandonarán progresivamente. Por otra parte, la energía solar o la eólica serán más rentables porque no emiten carbono. Se hará automáticamente: si el carbono se encarece, las tecnologías verdes se benefician, y las tecnologías marrones serán penalizadas.

¿Entonces no es necesario subsidiar a los que utilizan las tecnologías verdes?

Lo que puedes hacer es dar dinero a investigación y desarrollo fundamental para crear nuevas tecnologías sostenibles o mejorarlas, pero para la implementación en sí misma, como la producción de energía, el subsidio estaría implícito en el hecho de que no estarían pagando una tasa del carbono, de manera que, en cierto modo, estarían siendo subsidiados automáticamente, tendrían una ventaja competitiva.

¿Y los Estados no utilizan esta tasa de carbono o mayores impuestos medioambientales por miedo a que las empresas se deslocalicen?

Esa es otra razón por la que necesitamos un acuerdo mundial. Si un país penaliza a sus empresas con tasas de carbono o establece unas cuotas de emisión, de alguna forma induce a las compañías que más contaminan a desplazarse allá donde no haya tal impuesto ni limitación. Ese es un problema que hay que tener en cuenta, y por eso necesitamos un acuerdo mundial. Tú solo no puedes implementar políticas efectivas, porque no reducirán la contaminación, sino que se irá moviendo.

En su libro también habla del comercio internacional y de la responsabilidad social corporativa. Con la globalización, ¿nos hemos vuelto consumidores más o menos interesados por el origen (materias primas, condiciones de producción y transporte) de lo que consumimos, o sólo nos fijamos en el precio?

Como consumidores –podría ser también como empresa—quiero ser consciente en un plano socialmente responsable. En la actualidad es difícil porque, si compro por ejemplo un producto de China, tengo que pensar si los chinos están intentando reducir las emisiones de carbono. No lo sé. ¿Y el transporte? ¿Cuál es el coste de la sociedad? Si hay un precio del carbono, no me tendré que preocupar por eso, porque como consumidor quizás veré que el producto de China es más caro porque incluirá un precio del carbono y se ha emitido mucho tanto para su producción como para su transporte.

También habla sobre un concepto económico interesante que es la economía de la atención. ¿Ha afectado a nuestra irracionalidad como consumidores?

Todos tenemos una atención limitada, no tiene por qué ser una cuestión de irracionalidad. Actualmente, con Internet tenemos acceso a todo el mundo, millones de posibles transacciones y socios. No sé si es irracional o no, pero tenemos limitaciones en cómo elegimos y las plataformas nos tienen que ayudar a descubrir, a encontrar lo que buscamos. No es su única función, pero sí es parte de su trabajo ayudarnos a encontrar socios comerciales de confianza, por ejemplo. Si buscas un hotel en Croacia, ¿tú qué sabes? Necesitas que alguien te diga que este hotel ha sido digno de confianza con anterioridad. Esas plataformas son muy importantes. Si mañana coges Uber (no en Barcelona, claro), querrás saber si el conductor es un criminal o alguien agradable. Los motores de búsqueda también tienen un papel en esto. Sabiendo mis gustos me hagan propuestas que me puedan interesar.

¿Y dónde está el límite? Porque esto es a costa de nuestra privacidad de datos…

Es cierto que esas plataformas lo saben todo sobre ti. La información se recoge en cualquier parte. Tu reloj puede recopilar información sobre tu salud, que va directamente a una plataforma, y el día de mañana será peor, porque la camiseta que llevarás de aquí a unos años obtendrá y almacenará información sobre ti. Estas plataformas están recopilando una ingente cantidad de información. A veces es muy útil porque pueden ayudarte a elegir los productos que quieres o te pueden recomendar cosas de tu interés. Eso es útil, pero es una violación de la privacidad, por supuesto. ¿Dónde parar? Lo que tenemos que hacer es crear una nueva regulación de forma que la violación útil de la privacidad continúe, pero la violación inútil o perniciosa desaparezca.

¿Qué espera del nuevo presidente y el nuevo Gobierno de Francia?

Francia tiene muchos desafíos, y es más fácil hacer algo en el primer año, porque cuando haces reformas, los beneficios tardan en llegar, es un proceso lento. Si haces las reformas al final de tu mandato, no ves los frutos. Tienes que hacerlo cuanto antes para que fructifique y te puedas presentar a la reelección. Así que va a ser un año muy importante para Emmanuel Macron. Intentará algunas reformas en el mercado laboral (cruzo los dedos), y ya veremos cómo lo hace, pero será una cuestión importante porque el mercado laboral francés es muy desigual y muy ineficiente y tenemos que hacer algo al respecto.

¿Desigual e ineficiente en qué sentido?

Desigual en el sentido de que hay una dualidad entre los que tienen un empleo indefinido y los que tienen trabajos temporales de poca calidad y periodos en el paro, especialmente los jóvenes y los más mayores. Muy poca gente por encima de los 55 años trabaja en Francia, mucha menos que en otros países. Si te quedas sin trabajo a esa edad, lo más probable es que no encuentres otro empleo en Francia. Es una locura si estás bien de salud. Y si eres joven, a menos que tengas una educación muy buena, también tendrás dificultades. Y es muy ineficiente porque es muy costoso para la sociedad, para la Tesorería y los Presupuestos del Estado. Quienes están con contratos temporales no están contentos, pero tampoco quienes están en empleos indefinidos porque se agarran a ese trabajo porque saben o creen que no encontrarán otro en esas condiciones. Incluso si están cansados de su trabajo, porque quieren un nuevo reto o un nuevo jefe, se quedan. También necesitamos una reforma del Estado. El gasto público en Francia representa el 57% del PIB, el más elevado del mundo, por un servicio público que no es de calidad excepcional. Eso es un problema. Necesitamos el Estado del Bienestar y un buen servicio público, pero necesitamos un Estado más pequeño. Y relacionado con esto, la tercera cuestión que será muy importante es la educación. Si no tenemos un mejor sistema educativo, el siglo XXI será muy duro para el país, porque es el siglo del conocimiento, y si no les das a los ciudadanos las herramientas para jugar el nuevo juego tendrán un gran problema.

¿Así que esa idea de que la educación pública en Francia defendía los valores republicanos era marketing?

Algo de marketing hay. Yo fui a una escuela pública, creo que es importante tener escuelas públicas y me gustaría que tuviéramos un sistema de educación pública, pero si éste no hace su trabajo y hace marketing como usted dice, no está bien. Soy partidario del sistema educativo público, pero no es un cheque en blanco. Quiero un sistema educativo público eficiente, no mediocre.

¿Y por qué dice que no tratan bien a los más desfavorecidos?

Por varias razones. La primera es que dejamos fracasar a las escuelas situadas en los suburbios con rentas bajas y muchos inmigrantes. Hace años la educación pública garantizaba una formación mínima para todo el mundo, pero ya no es así.  La segunda cuestión es que debemos ayudarles. El sistema francés es un sistema de insider-trading [información privilegiada]: la gente bien informada sabe qué debe hacer su hijo en cada curso y qué pasos hay que seguir en cada momento. Sabe cómo navegar en el sistema. Y los profesores y los consejeros de las escuelas e institutos no orientan a las familias menos informadas sobre lo que tendrían que hacer con sus hijos en cada momento que lo necesitan. De manera que los hijos de familias con cierto nivel educativo saben lo que tiene que hacer, mientras que a los otros se los abandona a su suerte, y yo creo que es un escándalo. 

La economía del bien común. Jean Tirole. Traducción de María Cordón Vergara. Taurus, 2017. 

*Esta entrevista fue realizada antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciase que su país se retiraba del acuerdo de París. 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.