Daniel Innerarity: “El futuro y sus enemigos”

El passat 2 de novembre va fer els seus primers passos el Club de Lectura amb un acte a la llibreria La Central del carrer Mallorca, en el que Jaume Bellmunt i Antoni Gutiérrez-Rubí van  presentar el propòsit i l’esperit que anima aquesta iniciativa (una síntesi d’aquestes intervencions la trobareu a “Què és el Club de Lectura”).

Més rellevant va ser la presentació del primer llibre proposat –“El futuro y sus enemigos” de Daniel Innerarity- a càrrec de Carles Duarte. Tant la proposta d’Innerarity com la intervenció de Duarte tenien la intenció de mostrar precisament el propòsit temàtic del Club, centrat en el futur de la democràcia, i l’esperit de llibertat, tolerància i rigor que ha de guiar el debat.

Així, Carles Duarte va incitar a la lectura del llibre d’Innerarity, tot destacant-ne la crítica a una política presonera de l’actualitat immediata i la necessitat d’introduir el llarg termini en les  decisions polítiques. Per fer-ho cal replantejar-se a fons els instruments per comprendre una realitat cada cop més complexa, de manera que la quantitat ingent d’informació disponible pugui convertir-se en un coneixement útil per a l’acció. Cal també modificar els processos de decisió en un context amb més actors, més ben informats i més preparats per condicionar les polítiques. I, en tercer lloc, s’ha de replantejar el concepte de responsabilitat d’acord amb la nova lògica dels processos decisoris. En definitiva, la qüestió clau resideix en trobar un raonable grau d’eficàcia de l’acció pública sense perdre la legitimitat social que dóna sentit a la política democràtica.

Duarte  va destacar també  el difícil equilibri entre el consens necessari per afrontar els grans problemes econòmics, socials i institucionals i el dissens inherent a tota política democràtica. O bé, les insuficiències de la dreta i de l’esquerra convencionals per respondre amb solvència a les exigències de realitats socials cada cop més complexes.

En el debat posterior es van expressar opinions crítiques amb la ressignació de l’esquerra política davant la dinàmica dels mercats financers; i  d’altres, favorables a una imprescindible cura de realisme per poder operar políticament de forma rellevant.

 

El nostre propòsit en impulsar aquest Club de Lectura és crear un espai de trobada per conèixer i debatre idees entorn de la crisi de la política democràtica, que es veu afectada intensament pels canvis que s’operen en l’entorn científico-tècnic, econòmic, social i cultural. Partim d’un diagnòstic àmpliament compartit que el ritme i la intensitat d’aquestes transformacions dificulten molt sovint la seva comprensió des de la política i, en conseqüència, la seva capacitat per adaptar-s’hi i donar les respostes pertinents.

Aquest preocupació pel futur de la democràcia i de les societats lliures i obertes creiem que traspassa de llarg les actuals fronteres en que s’ha anat tancant la política. La nostra iniciativa vol ser una petítissima aportació a reconquerir una política més cívica. Per això,  aquest espai vol ser  obert i plural, amb l’únic compromís d’apreciar el lliure debat d’idees i practicar-lo amb rigor intel·lectual i esperit tolerant.

Una manera senzilla de donar vida al nostre propòsit és endegar un  Club de Lectura de periodicitat mensual.   Per començar hem elegit el llibre de Daniel INNERARITY, El futuro y sus enemigos. Una defensa de la esperanza política (Paidós. Barcelona, 2009).

Es tracta de tota una declaració d’intencions,  perquè considerem Innerarity un dels pensadors polítics europeus més sòlids i estimulants, que proporciona elements útils per construir una política reformista més enllà de la crisi de la socialdemocràcia.   L’interès d’aquest llibre resideix en la seva capacitat de descriure les variables d’un món molt complex i de com la política ha de transformar-se per poder-lo entendre i estar en condicions d’actuar-hi, més enllà de la gestió de les urgències del present.

Materials d’acompanyament:

Materials acompanyament Innerarity

Crònica de la presentació