Focus press setmanal número 35

Presentació

En els  primers dies de la seva presidència Donald Trump està marcant  el terreny de joc i fixant la imatge del que vol que sigui el seu mandat. Amb aquesta reafirmació del seu caràcter, del seu estil i del seu discurs està aprofundint en la polarització que ha fet possible la seva victòria, amb la intenció de consolidar-la amb l’ajuda inconscient d’una oposició política, mediàtica i intel·lectual, que cau en la temptació de combatre’l només amb arguments morals, com afirma  Esteban Hernández: “Frente a este discurso, la izquierda ha hecho algo improductivo y absurdo: se ha convertido en el guardián moral”.

En tot cas, dins del quadre general d’erosió de la democràcia liberal, el cas nordamericà té la seva especificitat lligada a la seva pròpia història, com il·lustra Walter Russell Mead en el seu assaig “The Jacksonian Revolt”, en el que ressegueix la història de les tradicions polítiques  jeffersoniana i jacksoniana. Per aprofundir en les arrels de l’actual revolta populista encarnada per Trump són de gran interès els “Trump Syllabus” (1.0, 2.0 i 3.0) que ve publicant Public Books.

En contrast amb les prediccions catastrofistes sobre les conseqüències de la presidència de Trump, diversos autors recomanen aplicar una mirada llarga que relativitzi l’impacte emocional dels esdeveniments. D’entre ells destaquem -de nou- un article de Manuel Arias Maldonado que es fa ressò de les opinions recents de Francis Fukuyama i Simon Kupper.

A l’hora d’establir una primera prospectiva sobre els guanyadors i perdedors de l’era Trump (Andrea Ricci), la Unió Europea apareix com un dels grans damnificats, amb l’agreujant d’uns perspectives polítiques molt incertes en un any amb eleccions que poden ser decisives pel seu futur (veure l’anàlisi de Dídac Gutiérrez-Peris sobre les presidencials franceses i el comentari d’Antonio Polito sobre un hipotètic avançament electoral a Itàlia). El president del Consell Europeu, Donald Tusk, assenyala els perills que afecten a la Unió en la seva carta als líders reunits avui a Malta.

En el marc polític espanyol, el Partit Popular segueix aprofitant-se de le turbulències que afecten la resta de partits d’àmbit estatal.  Pablo Simón i Maria Ramos valoren les possibilitats de supervivència dels nous partits -Ciudadanos y Podemos- que vinculen a dos factors: la capacitat de construir lleialtat i identificació partidista i la capacitat de construir i consolidar estructures organitzatives.

La situació política catalana, malgrat l’acumulació d’episodis poc seriosos, sembla encaminar-se acceleradament a una crisi de conseqüències imprevisibles. Per ordenar els diferents factors que convergeixen en aquesta crisi resulta clarificador l’article que adjuntem de Juan-José López Burniol. Una visió, complementada pels articles de Josep Maria Fradera i José María Portillo sobre la necessitat d’imaginació constitucional per sortir de l’atzucac, o el de Guillem Martínez (http://ctxt.es/es/20170125/Politica/10816/Cataluña-Proces-Puigdemont-Mas-Junqueras.htm) sobre el que considera la fase final del “processisme”, o el de Roger Palà sobre el rol de la CUP, i, finalment, el de Joan Tapia sobre els escenaris del “xoc de trens”.

 

Walter Russell MEAD, “The Jacksonian Revolt. American Populism and the Liberal Order” a Foreign Affairs (january 2017)

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2017-01-20/jacksonian-revolt?cid=%3Fcid%3Demc-paywall_free-the_jacksonian_revolt-013017&sp_mid=53313799&sp_rid=amJlbGxtdW50QG9uby5jb20S1&spMailingID=53313799&spUserID=MjEwNDg3NjAyMzkzS0&spJobID=1085849983&spReportId=MTA4NTg0OTk4MwS2&t=1485862382

For the first time in 70 years, the American people have elected a president who disparages the policies, ideas, and institutions at the heart of postwar U.S. foreign policy. No one knows how the foreign policy of the Trump administration will take shape, or how the new president’s priorities and preferences will shift as he encounters the torrent of events and crises ahead. But not since Franklin Roosevelt’s administration has U.S. foreign policy witnessed debates this fundamental.

Since World War II, U.S. grand strategy has been shaped by two major schools of thought, both focused on achieving a stable international system with the United States at the center. Hamiltonians believed that it was in the American interest for the United States to replace the United Kingdom as “the gyroscope of world order,” in the words of President Woodrow Wilson’s adviser Edward House during World War I, putting the financial and security architecture in place for a reviving global economy after World War II—something that would both contain the Soviet Union and advance U.S. interests. When the Soviet Union fell, Hamiltonians responded by doubling down on the creation of a global liberal order, understood primarily in economic terms.

Wilsonians, meanwhile, also believed that the creation of a global liberal order was a vital U.S. interest, but they conceived of it in terms of values rather than economics. Seeing corrupt and authoritarian regimes abroad as a leading cause of conflict and violence, Wilsonians sought peace through the promotion of human rights, democratic governance, and the rule of law. In the later stages of the Cold War, one branch of this camp, liberal institutionalists, focused on the promotion of international institutions and ever-closer global integration, while another branch, neoconservatives, believed that a liberal agenda could best be advanced through Washington’s unilateral efforts (or in voluntary conjunction with like-minded partners).

The disputes between and among these factions were intense and consequential, but they took place within a common commitment to a common project of global order. As that project came under increasing strain in recent decades, however, the unquestioned grip of the globalists on U.S. foreign policy thinking began to loosen. More nationalist, less globally minded voices began to be heard, and a public increasingly disenchanted with what it saw as the costly failures the global order-building project began to challenge what the foreign policy establishment was preaching. The Jeffersonian and Jacksonian schools of thought, prominent before World War II but out of favor during the heyday of the liberal order, have come back with a vengeance.

Jeffersonians, including today’s so-called realists, argue that reducing the United States’ global profile would reduce the costs and risks of foreign policy. They seek to define U.S. interests narrowly and advance them in the safest and most economical ways. Libertarians take this proposition to its limits and find allies among many on the left who oppose interventionism, want to cut military spending, and favor redeploying the government’s efforts and resources at home. Both Senator Rand Paul of Kentucky and Senator Ted Cruz of Texas seemed to think that they could surf the rising tide of Jeffersonian thinking during the Republican presidential primary. But Donald Trump sensed something that his political rivals failed to grasp: that the truly surging force in American politics wasn’t Jeffersonian minimalism. It was Jacksonian populist nationalism.

IDENTITY POLITICS BITE BACK

The distinctively American populism Trump espouses is rooted in the thought and culture of the country’s first populist president, Andrew Jackson. For Jacksonians—who formed the core of Trump’s passionately supportive base—the United States is not a political entity created and defined by a set of intellectual propositions rooted in the Enlightenment and oriented toward the fulfillment of a universal mission. Rather, it is the nation-state of the American people, and its chief business lies at home. Jacksonians see American exceptionalism not as a function of the universal appeal of American ideas, or even as a function of a unique American vocation to transform the world, but rather as rooted in the country’s singular commitment to the equality and dignity of individual American citizens. The role of the U.S. government, Jacksonians believe, is to fulfill the country’s destiny by looking after the physical security and economic well-being of the American people in their national home—and to do that while interfering as little as possible with the individual freedom that makes the country unique.

Jacksonian populism is only intermittently concerned with foreign policy, and indeed it is only intermittently engaged with politics more generally. It took a particular combination of forces and trends to mobilize it this election cycle, and most of those were domestically focused. In seeking to explain the Jacksonian surge, commentators have looked to factors such as wage stagnation, the loss of good jobs for unskilled workers, the hollowing out of civic life, a rise in drug use—conditions many associate with life in blighted inner cities that have spread across much of the country. But this is a partial and incomplete view. Identity and culture have historically played a major role in American politics, and 2016 was no exception. Jacksonian America felt itself to be under siege, with its values under attack and its future under threat. Trump—flawed as many Jacksonians themselves believed him to be—seemed the only candidate willing to help fight for its survival.

For Jacksonian America, certain events galvanize intense interest and political engagement, however brief. One of these is war; when an enemy attacks, Jacksonians spring to the country’s defense. The most powerful driver of Jacksonian political engagement in domestic politics, similarly, is the perception that Jacksonians are being attacked by internal enemies, such as an elite cabal or immigrants from different backgrounds. Jacksonians worry about the U.S. government being taken over by malevolent forces bent on transforming the United States’ essential character. They are not obsessed with corruption, seeing it as an ineradicable part of politics. But they care deeply about what they see as perversion—when politicians try to use the government to oppress the people rather than protect them. And that is what many Jacksonians came to feel was happening in recent years, with powerful forces in the American elite, including the political establishments of both major parties, in cahoots against them.

Many Jacksonians came to believe that the American establishment was no longer reliably patriotic, with “patriotism” defined as an instinctive loyalty to the well-being and values of Jacksonian America. And they were not wholly wrong, by their lights. Many Americans with cosmopolitan sympathies see their main ethical imperative as working for the betterment of humanity in general. Jacksonians locate their moral community closer to home, in fellow citizens who share a common national bond. If the cosmopolitans see Jacksonians as backward and chauvinistic, Jacksonians return the favor by seeing the cosmopolitan elite as near treasonous—people who think it is morally questionable to put their own country, and its citizens, first.

Jacksonian distrust of elite patriotism has been increased by the country’s selective embrace of identity politics in recent decades. The contemporary American scene is filled with civic, political, and academic movements celebrating various ethnic, racial, gender, and religious identities. Elites have gradually welcomed demands for cultural recognition by African Americans, Hispanics, women, the LGBTQ community, Native Americans, Muslim Americans. Yet the situation is more complex for most Jacksonians, who don’t see themselves as fitting neatly into any of those categories.

Whites who organize around their specific European ethnic roots can do so with little pushback; Italian Americans and Irish Americans, for example, have long and storied traditions in the parade of American identity groups. But increasingly, those older ethnic identities have faded, and there are taboos against claiming a generic European American or white identity. Many white Americans thus find themselves in a society that talks constantly about the importance of identity, that values ethnic authenticity, that offers economic benefits and social advantages based on identity—for everybody but them. For Americans of mixed European background or for the millions who think of themselves simply as American, there are few acceptable ways to celebrate or even connect with one’s heritage.

There are many reasons for this, rooted in a complex process of intellectual reflection over U.S. history, but the reasons don’t necessarily make intuitive sense to unemployed former factory workers and their families. The growing resistance among many white voters to what they call “political correctness” and a growing willingness to articulate their own sense of group identity can sometimes reflect racism, but they need not always do so. People constantly told that they are racist for thinking in positive terms about what they see as their identity, however, may decide that racist is what they are, and that they might as well make the best of it. The rise of the so-called alt-right is at least partly rooted in this dynamic.

The emergence of the Black Lives Matter movement and the scattered, sometimes violent expressions of anti-police sentiment displayed in recent years compounded the Jacksonians’ sense of cultural alienation, and again, not simply because of race. Jacksonians instinctively support the police, just as they instinctively support the military. Those on the frontlines protecting society sometimes make mistakes, in this view, but mistakes are inevitable in the heat of combat, or in the face of crime. It is unfair and even immoral, many Jacksonians believe, to ask soldiers or police officers to put their lives on the line and face great risks and stress, only to have their choices second-guessed by armchair critics. Protests that many Americans saw as a quest for justice, therefore, often struck Jacksonians as attacks on law enforcement and public order.

Gun control and immigration were two other issues that crystallized the perception among many voters that the political establishments of both parties had grown hostile to core national values. Non-Jacksonians often find it difficult to grasp the depth of the feelings these issues stir up and how proposals for gun control and immigration reform reinforce suspicions about elite control and cosmopolitanism.

The right to bear arms plays a unique and hallowed role in Jacksonian political culture, and many Jacksonians consider the Second Amendment to be the most important in the Constitution. These Americans see the right of revolution, enshrined in the Declaration of Independence, as the last resort of a free people to defend themselves against tyranny—and see that right as unenforceable without the possibility of bearing arms. They regard a family’s right to protect itself without reliance on the state, meanwhile, as not just a hypothetical ideal but a potential practical necessity—and something that elites don’t care about or even actively oppose. (Jacksonians have become increasingly concerned that Democrats and centrist Republicans will try to disarm them, which is one reason why mass shootings and subsequent calls for gun control spur spikes in gun sales, even as crime more generally has fallen.)

As for immigration, here, too, most non-Jacksonians misread the source and nature of Jacksonian concern. There has been much discussion about the impact of immigration on the wages of low-skilled workers and some talk about xenophobia and Islamophobia. But Jacksonians in 2016 saw immigration as part of a deliberate and conscious attempt to marginalize them in their own country. Hopeful talk among Democrats about an “emerging Democratic majority” based on a secular decline in the percentage of the voting population that is white was heard in Jacksonian America as support for a deliberate transformation of American demographics. When Jacksonians hear elites’ strong support for high levels of immigration and their seeming lack of concern about illegal immigration, they do not immediately think of their pocketbooks. They see an elite out to banish them from power—politically, culturally, demographically. The recent spate of dramatic random terrorist attacks, finally, fused the immigration and personal security issues into a single toxic whole.

In short, in November, many Americans voted their lack of confidence—not in a particular party but in the governing classes more generally and their associated global cosmopolitan ideology. Many Trump voters were less concerned with pushing a specific program than with stopping what appeared to be the inexorable movement of their country toward catastrophe.

THE ROAD AHEAD

What all of this means for U.S. foreign policy remains to be seen. Many previous presidents have had to revise their ideas substantially after reaching the Oval Office; Trump may be no exception. Nor is it clear just what the results would be of trying to put his unorthodox policies into practice. (Jacksonians can become disappointed with failure and turn away from even former heroes they once embraced; this happened to President George W. Bush, and it could happen to Trump, too.)

At the moment, Jacksonians are skeptical about the United States’ policy of global engagement and liberal order building—but more from a lack of trust in the people shaping foreign policy than from a desire for a specific alternative vision. They oppose recent trade agreements not because they understand the details and consequences of those extremely complex agreements’ terms but because they have come to believe that the negotiators of those agreements did not necessarily have the United States’ interests at heart. Most Jacksonians are not foreign policy experts and do not ever expect to become experts. For them, leadership is necessarily a matter of trust. If they believe in a leader or a political movement, they are prepared to accept policies that seem counter-intuitive and difficult.

They no longer have such trust in the American establishment, and unless and until it can be restored, they will keep Washington on a short leash. To paraphrase what the neoconservative intellectual Irving Kristol wrote about Senator Joseph McCarthy in 1952, there is one thing that Jacksonians know about Trump—that he is unequivocally on their side. About their country’s elites, they feel they know no such thing. And their concerns are not all illegitimate, for the United States’ global order-building project is hardly flourishing.

Over the past quarter century, Western policymakers became infatuated with some dangerously oversimplified ideas. They believed capitalism had been tamed and would no longer generate economic, social, or political upheavals. They felt that illiberal ideologies and political emotions had been left in the historical dustbin and were believed only by “bitter” losers—people who “cling to guns or religion or antipathy toward people who aren’t like them . . . as a way to explain their frustrations,” as Barack Obama famously put it in 2008. Time and the normal processes of history would solve the problem; constructing a liberal world order was simply a matter of working out the details.

Given such views, many recent developments—from the 9/11 attacks and the war on terrorism to the financial crisis to the recent surge of angry nationalist populism on both sides of the Atlantic—came as a rude surprise. It is increasingly clear that globalization and automation have helped break up the socioeconomic model that undergirded postwar prosperity and domestic social peace, and that the next stage of capitalist development will challenge the very foundations of both the global liberal order and many of its national pillars.

In this new world disorder, the power of identity politics can no longer be denied. Western elites believed that in the twenty-first century, cosmopolitanism and globalism would triumph over atavism and tribal loyalties. They failed to understand the deep roots of identity politics in the human psyche and the necessity for those roots to find political expression in both foreign and domestic policy arenas. And they failed to understand that the very forces of economic and social development that cosmopolitanism and globalization fostered would generate turbulence and eventually resistance, as Gemeinschaft (community) fought back against the onrushing Gesellschaft (market society), in the classic terms sociologists favored a century ago.

The challenge for international politics in the days ahead is therefore less to complete the task of liberal world order building along conventional lines than to find a way to stop the liberal order’s erosion and reground the global system on a more sustainable basis. International order needs to rest not just on elite consensus and balances of power and policy but also on the free choices of national communities—communities that need to feel protected from the outside world as much as they want to benefit from engaging with it.

 

Manuel ARIAS MALDONADO, “One nation under a populist” (y II) a Revista de Libros (1-02-17)

http://www.revistadelibros.com/blogs/torre-de-marfil/one-nation-under-a-populist-y-ii?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20170201

Se diría que en el mundo sólo hay, ahora mismo, un tema de conversación: Donald Trump. Tal es la perplejidad que está provocando un presidente insólito que, entre otras rarezas, parece dispuesto a cumplir sus promesas electorales. Resulta difícil aplaudir, sin embargo, cuando esas promesas consisten en un programa desglobalizador de doble vía −proteccionismo comercial y endurecimiento migratorio− al que acompaña una crítica frontal a instituciones democráticas tan importantes como la prensa, los servicios de inteligencia o el sistema electoral, sin olvidar su ataque a la Unión Europea o su deslegitimación de la OTAN. Ni siquiera podemos admirar la sutileza de quien esconde un puño de hierro en guante de terciopelo: las maneras de Trump evocan más bien un puño americano sin adornos de ningún tipo. Recuerda a Mosca, aquel personaje de Stendhal convencido de que la mejor manera de afirmar el poder es a través de la insolencia.

Hablamos de Trump, pues, porque da mucho que hablar. Sus primeras órdenes ejecutivas han provocado dilemas constitucionales y la reacción en contra de algunos jueces. Mientras, las calles se llenan de manifestantes: una reacción apasionada que responde al clima emocional creado por el propio Trump. Aunque, para Daron Acemoğlu, la sociedad civil es ya el único contrapoder que puede frenar a Trump, aguardamos expectantes la evolución de su índice de popularidad. Su agresivo discurso inaugural, todo un tratado de populismo, gustó al 65% de los norteamericanos. Y convendría preguntarse de qué sirvieron las abundantes manifestaciones organizadas contra George Bush Jr. Es cierto que pueden ayudar a organizar un contrapoder público, pero Trump habla directamente a sus votantes, para quienes la ira progresista sólo puede representarse como la confirmación de que las cosas están haciéndose bien: un backlash conservador largamente esperado por la América blanca. ¡Y parte de la otra! Si no, Trump no habría ganado las elecciones, hecho estremecedor que merecería más atención en nuestros análisis; cualquiera diría, leyéndonos, que el penúltimo magnate ha llegado al poder mediante un golpe de Estado.

Algo parecido puede decirse de la confusión ideológica que han revelado las primeras decisiones del nuevo presidente. Bernie Sanders ha sido coherente al aplaudir la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica; coherente, quiere decirse, con su narrativa antiglobalización. No se olvide que la propia Hillary Clinton abandonó su posición librecambista por el escepticismo hacia los tratados comerciales multilaterales, alimentando con ello un rechazo injustificado −con los datos en la mano− de los mismos. Tal como ha señalado Pablo Simón, a la categoría de los «perdedores de la globalización» tenemos todavía que darle más de una vuelta. Y aunque la izquierda antiglobalizadora aducirá que Trump no la representa, habría que preguntarse si sus políticas lo hacen: la desglobalización sólo pasa por el proteccionismo. ¡Política contra economía! Se trata de un proteccionismo que no puede sino fracasar a corto o medio plazo, pero que simboliza una voluntad introspectiva que confirma −véase la victoria de Benoît Hamon en Francia y el simultáneo ascenso en las encuestas del heterodoxo socialista Emmanuel Macron− la creciente inutilidad de la línea divisoria izquierda/derecha en un mundo marcado por el choque entre globalistas y nacionalistas. Irónicamente, esa conversación misma es cada vez más global, como mostró inmejorablemente la cumbre de Coblenza que reunió a una suerte de Internacional Populista bajo los auspicios de Alternativa por Alemania de Frauke Petry y el liderazgo carismático de Marine Le Pen.

En este punto, es necesario expresar una cautela. Los últimos meses han conocido un inusitado interés por aquellas descripciones de la democracia que la dibujan como un régimen defectuoso debido a la mala calidad de sus decisiones: desde Trump al Brexit, habríamos entrado en una espiral de equivocaciones que amenazan seriamente con desestabilizar el orden liberal que nos acompaña desde la segunda posguerra mundial. Y, verdaderamente, mientras asistimos al crecimiento de los extremos y a la creciente polarización de la oferta electoral, es fácil hacerse una idea de lo que sucedió en esas décadas de los años veinte y treinta que vieron el colapso de tantos regímenes democráticos. Es razonable pensar que nuestras instituciones son más fuertes que entonces, aunque sólo sea porque ahora sabemos lo que entonces ignorábamos: que al final de las utopías colectivistas hay únicamente miseria moral y fracaso económico. No obstante, quizá no todos lo sepan o algunos lo hayan olvidado.

De ahí que resulte tentador creer que hemos virado hacia la kakistokracia (o gobierno de los peores) o que debemos defendernos mediante alguna clase de epistocracia (o gobierno de los más educados). ¡Viva Platón! Corremos así el riesgo de olvidar que el truco del populismo de izquierda y derecha no es otro que utilizar la democracia contra la propia democracia. Es decir: la democracia directa contra la democracia representativa. Aunque sólo sea retóricamente, ya que ni Syriza ha gobernado Grecia a golpe de referendos ni Trump piensa hacerlo en Norteamérica. Pero ello no obsta para que la oposición entre pueblo y elites que constituye el centro del discurso populista sea completada con una apelación al gobierno del pueblo, o restitución de una democracia originaria de hondas resonancias emocionales. Si bien se mira, la reivindicación de la política frente a la economía −ítem compartido por los populismos de derecha e izquierda− puede leerse como una versión ampliada de la misma promesa: Take control back again. Aunque ese control, como comprobará pronto Gran Bretaña, no sea más que una ilusión.

Pero la cautela a que me refería más arriba es la siguiente: no podemos renegar de la democracia cada vez que gane un candidato que nos disgusta. El proteccionismo es seguramente un error y el endurecimiento de las políticas migratorias, moralmente dudosa, debe mucho a la distorsión perceptiva que nos lleva a multiplicar el número de inmigrantes que residen en nuestro país. Sucede que son preferencias políticas legítimas y hay que dejar que sean derrotadas por mejores argumentos o su propio fracaso. No hablo aquí de una posible violación constitucional, ni del socavamiento de las propias instituciones democráticas por parte de un Trump peligrosamente aficionado a los «hechos alternativos». Sin embargo, es conveniente recalcar que la gran virtud de las democracias representativas es precisamente que el voto sólo es uno de sus fundamentos: junto a la independencia de los tribunales, el imperio de la ley, la división de poderes o la prensa libre. Por eso es preciso reivindicarla frente a las alternativas plebiscitarias que reclaman «que vote la gente», pero sólo aceptan el resultado de esa votación si coindice con sus preferencias ideológicas. Sí, que vote; pero en un régimen político que defiende a la democracia de sí misma imponiendo límites al gobierno popular. Es uno de los consejos que da Simon Kuper para evitar la catástrofe neopopulista:

Fortalece las instituciones democráticas. El único Estado occidental específicamente diseñado para evitar la catástrofe es la República Federal Alemana. Jueces no elegidos popularmente tienen el deber de defender la Constitución contra el pueblo, si fuera necesario. Por el contrario, Francia se encuentra en un estado de emergencia permanente.

Es claro que Kuper entiende por democracia «democracia representativa», cuyos límites no serán, en cambio, reconocidos por quienes aspiran a algún tipo de régimen plebiscitario. Su alusión a Francia remite a los amplios poderes conferidos a su presidente, que contrastan poderosamente con el sistema de checks and balances del constitucionalismo norteamericano. Francis Fukuyama ha mostrado su confianza en que estos últimos −separación de poderes más marcada que en el parlamentarismo, independencia del Tribunal Supremo, distribución territorial del poder, además de inevitables divisiones ideológicas intrapartidistas− serán suficientes para limitar el poder de Trump. Claro que también ha sugerido que la parálisis que ha padecido ese mismo sistema durante las últimas décadas ha podido contribuir a su victoria: la de un hombre fuerte capaz de tomar decisiones por la vía rápida. Fukuyama cree que el fracaso de sus recetas será pronto evidente y la consiguiente descapitalización política frenará su carrera hacia ninguna parte. Aunque aquí también hay discrepancias: Die Zeit se preguntaba hace poco si no sería posible que Trump, con el viento a favor del tardoobamismo, triunfase. Aquel verso de Leonard Cohen: «You loved me as a loser, but now you’re worried that I just might win».

Por mi parte, dudo que las políticas de Trump puedan, a medio plazo, resultar exitosas. Las razones tienen mucho que ver con una diferencia capital entre el período de entreguerras y el nuestro: la consolidación de una cultura global del consumo que impide a los gobiernos legitimarse mediante un aislacionismo que no produzca suficientes rendimientos económicos. Es verdad que la victoria de Donald Trump y el ascenso de otros populismos puede leerse −¡hay tantas posibilidades!− como expresión de un deseo de protección tras el shock psicopolítico (más incluso que socioeconómico) provocado por la crisis desencadenada en 2008: un momento hobbesiano que nos hace buscar las referencias familiares del Estado y la nación, demandando de los mismos una reterritorialización que acabe con nuestro miedo. Pero recordemos que la «seguridad del pueblo» que debía asegurar el monarca absoluto en la teoría de Thomas Hobbes himself −a cambio de la renuncia de los súbditos a su libertad− distaba de ser un mero control policial de los disturbios callejeros. En realidad, leemos en el Leviathan,

por seguridad aquí no debe entenderse la mera preservación, sino también otras satisfacciones vitales que cualquier hombre, mediante industriosidad legal, sin peligro ni daño para la comunidad, adquirirá para sí mismo.

No deja de ser curioso que la libertad de los modernos, por usar la célebre expresión de Benjamin Constant, se cuele en el contractualismo protoliberal hobbesiano, pero su inclusión es otra muestra de la agudeza del filósofo inglés: salvo en condiciones de extrema pobreza, queremos la seguridad para algo y no solamente para regocijarnos en ella. En la modernidad capitalista, la seguridad ha de incluir una generosa provisión de bienes y servicios constantemente renovados. Frank Trentmann, en su monumental historia del consumo global, sostiene que el aumento progresivo del consumo no se debe ni al crecimiento de posguerra ni al neoliberalismo, sino que tiene raíces más hondas: milenios de privación material y la capacidad de las propias cosas para proveernos de «una nueva identidad, una mejor calidad de vida, e incluso una sensación de liberación». Por eso, no ha habido ningún régimen moderno −ni siquiera los comunistas− que no haya ofrecido a sus súbditos/ciudadanos más plenitud material. De donde se deduce que quien fracase en ese empeño saldrá por la puerta de atrás de la historia universal.

En última instancia, Trump es una manifestación del «modo» histórico que se abalanza sobre nosotros tras varias décadas de globalización: un impulso reterritorializador que terminará, tarde o temprano, por agotarse. Lo decía Boris Groys hace un par de semanas: «Si la historia humana tiene un telos, es la constitución de un Estado Mundial». Por eso, el péndulo volverá a caer del lado del universalismo. Así lo creo también, sin necesidad de echar mano de la teleología hegeliana −que sin duda influye a un pensador posmarxista como Groys− y recurriendo, en cambio, a la pura lógica de la especie. Asunto distinto es el precio que hayamos de pagar por los desvíos que tomemos en ese largo camino.

 

Donald TUSK, “‘Unidos, resistiremos, divididos, perderemos’” a El País (1-02-17)

http://elpais.com/elpais/2017/01/31/opinion/1485885375_955526.html

Queridos colegas:

Para preparar bien nuestra discusión de Malta sobre el futuro de la Unión Europea de 27 miembros, y a la luz de las conversaciones que he mantenido con algunos de vosotros, quiero presentaros varias reflexiones que, a mi juicio, compartimos casi todos.

La primera amenaza: una China cada vez más segura de sí misma, la agresiva política de Rusia y las declaraciones de Trump hacen que nuestro futuro sea impredecible

Los retos que afronta hoy la Unión Europea son los más peligrosos desde la firma del Tratado de Roma. Nos enfrentamos a tres amenazas distintas y sin precedentes, al menos no con esta dimensión.

La primera amenaza es externa y está relacionada con la nueva situación geopolítica en el mundo y alrededor de Europa. Una China cada vez más segura de sí misma, sobre todo en el mar, la agresiva política de Rusia respecto a Ucrania y los demás países vecinos, las guerras, el terrorismo y la anarquía en Oriente Próximo y África, con la crucial participación del islamismo radical, y las preocupantes declaraciones de la nueva administración de Estados Unidos hacen que nuestro futuro sea muy impredecible. Por primera vez en nuestra historia, en un mundo cada vez más multipolar, están surgiendo muchas voces antieuropeas o, en el mejor de los casos, euroescépticas. Los cambios en Washington, especialmente, ponen a la UE en una situación difícil, con la aparente intención del nuevo presidente de cuestionar los últimos 70 años de política exterior de su país.

La segunda amenaza es interna y está unida al ascenso del sentimiento anti UE, nacionalista y xenófobo dentro de la propia Unión. El egoísmo nacional está empezando a ser una alternativa atractiva frente a la integración. Además, las tendencias centrífugas aprovechan los errores de aquellos para los que la ideología y las instituciones se han vuelto más importantes que los intereses y las emociones de la gente.

La tercera amenaza es el estado de ánimo de las élites europeístas. Cada vez más, está disminuyendo la fe en la integración política, se imponen los argumentos populistas y se cuestionan los valores fundamentales de la democracia liberal.

En un mundo lleno de tensiones y enfrentamientos, los europeos necesitan mostrar más valor, más determinación y más solidaridad política. Sin ellos, no sobreviviremos. Si nosotros mismos no creemos en nuestro proyecto, en el propósito esencial de la integración, ¿cómo van a creer otros? En Roma debemos reafirmarnos en esta convicción. En el mundo actual, con Estados que son continentes y tienen cientos de millones de habitantes, los países europeos, por separado, tienen poco peso. Pero la UE, unida, tiene peso demográfico y económico, y es un interlocutor equiparable a las grandes potencias. Por eso, el mensaje más importante que debemos enviar desde Roma es la unidad de los 27. Debemos dejar claro que no solo tenemos estar unidos, sino que lo deseamos.

Mostremos nuestro orgullo de ser europeos. Si fingimos no oír las palabras ni ver las decisiones dirigidas contra la UE y nuestro futuro, la gente dejará de considerar que Europa es su gran patria, y nuestros interlocutores globales dejarán de respetarnos. No hay razones objetivas por las que Europa y sus líderes deban desvivirse por complacer a otras potencias y sus gobernantes. Sé que, en política, no conviene abusar del argumento de la dignidad, porque suele generar conflictos y emociones negativas. Pero hoy debemos defender de forma inequívoca nuestra dignidad, la dignidad de una Europa unida, ya sea frente a Rusia, China, Estados Unidos o Turquía. Tengamos el valor de enorgullecernos de nuestros logros, que han convertido nuestro continente en el mejor lugar de la tierra. Tengamos el valor de refutar la retórica de los demagogos, que afirman que la integración europea solo beneficia a las élites, que ha causado sufrimiento a la gente corriente y que los países están mejor separados que juntos.

Debemos pensar en el futuro: esta ha sido vuestra petición más frecuente en las consultas de los últimos meses. Por supuesto que sí. Pero nunca, en ninguna circunstancia, podemos olvidar los motivos fundamentales por los que hace 60 años decidimos unirnos. Se dice a menudo que el recuerdo de las tragedias pasadas ya no sirve como argumento, que las nuevas generaciones no saben ya cuál fue nuestra inspiración. Pero la amnesia no quita valor a ese principio ni nos exime de nuestra obligación de recordar constantemente las trágicas enseñanzas de una Europa dividida. En Roma debemos reiterar estas dos verdades básicas pero olvidadas: que nos unimos para evitar otra catástrofe histórica y que los periodos de unidad europea han sido los mejores en la larga historia de nuestro continente. Debemos tener muy claro que la desintegración de la UE no restauraría una ilusoria soberanía plena de sus Estados miembros, sino que facilitaría su dependencia de las grandes superpotencias: Estados Unidos, Rusia y China. Solo podemos ser independientes si estamos unidos.

Por consiguiente, debemos tomar medidas enérgicas para cambiar los sentimientos colectivos y revivir la ambición de profundizar en la integración europea, y eso nos exige restablecer nuestra sensación de seguridad tanto externa como interna y el bienestar socioeconómico de nuestros ciudadanos. Para ello hay que reforzar las fronteras externas de la UE, mejorar la cooperación de los servicios responsables de combatir el terrorismo y proteger el orden y la paz en nuestro territorio, aumentar el gasto de defensa, reforzar la política exterior de la UE y la coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros, y fomentar las inversiones, la inclusión social, el crecimiento, el empleo, la utilización de los beneficios de las transformaciones tecnológicas y la convergencia en la eurozona y en toda Europa.

Aprovechemos el cambio de estrategia comercial de Estados Unidos para intensificar nuestras negociaciones con los socios interesados y defender nuestros intereses. La Unión Europea no debe olvidarse de que es una superpotencia comercial, que está abierta a otros pero protege a sus ciudadanos y sus empresas y que recuerda que libre comercio quiere decir comercio justo. Además debemos defender firmemente el orden internacional basado en el principio de legalidad. No podemos rendirnos ante quienes quieren debilitar o anular la relación transatlántica, sin la que el orden mundial y la paz no pueden sobrevivir. Tenemos que recordar a nuestros amigos estadounidenses su propio lema:

Unidos, resistiremos; divididos, caeremos.

 

Pablo SIMÓN y María RAMOS, “La supervivencia de los nuevos partidos” a Politikon (1-02-17)

http://politikon.es/2017/02/01/la-supervivencia-de-los-nuevos-partidos/

Si hoy día sigue existiendo el Comité para la Descolonización de las Naciones Unidas –y en teoría no queda nada que descolonizar– es fácil comprender que cualquier organización buscará resistir hasta sus últimas consecuencias. Los partidos políticos no son menos. Y es que ya lo decía el sociólogo Robert Michels hace más de un siglo: los partidos políticos, como toda organización, tienen la supervivencia como su primera razón de ser.

Ahora bien, que un partido perdure en el tiempo depende de que se institucionalice. Un vaporoso concepto este de la institucionalización de los partidos, que lejos de hablar de acomodarse a la lógica de las instituciones, se presenta como un fenómeno con dos caras. Por un lado, institucionalizarse consiste en construir identidad partidista de modo que los votantes le den valor intrínseco a votar a ese partido (al margen del candidato que presente). Es lo que podríamos llamar generar “raíces” con la sociedad, que en los estudios clásicos se suele medir mediante el grado de identificación partidista.

Por el otro lado, la institucionalización también consiste en que los partidos tengan estructura y organización con procedimientos para elegir sus cargos orgánicos y listas, gestionar las promociones internas y resolver sus posibles conflictos. Es decir, una estructura perdurable que no se escinda o descomponga periódicamente. A nivel de sistema normalmente se mide con la volatilidad electoral: si muchos votos cambian de manos rápidamente, si continuamente aparecen y desaparecen partidos, es que estamos ante un sistema poco institucionalizado.

Evidentemente las dos caras son complementarias e importantes. Tanto construir lealtades como asentar estructuras es fundamental para que un partido sobreviva. Si no es capaz de conseguir estos dos objetivos corre el riesgo de sucumbir cuando haya un ciclo electoral adverso o acabar relevando a su líder fundador. Y ese objetivo requiere tiempo. De ahí que los partidos suelan morir más frecuentemente si son jóvenes o la democracia no está asentada. Basta con revisar el rumbo de la UCD o el CDS para hacerse una idea de estas dinámicas en nuestro entorno cercano. Si al final de la crisis, y aunque sea con dificultades, aún subsiste IU pero no UPyD es precisamente porque estas variables entran en juego.

Reto 1: Construir lealtades e identificación partidista

El primer reto necesariamente interpela a los nuevos partidos. Basta con mirar los niveles de identificación partidista para asumir que incluso tras la repetición electoral han ido haciendo los deberes. En comparación con Ciudadanos, Podemos tiene algunas ventajas de entrada. Ha generado -en parte gracias a los ataques externos, en parte gracias a las corrientes de fondo que lo empujan-, una creciente identidad de partido. De hecho ha mantenido una identidad de partido alta tanto en las generales de 2015 como en las de 2016: entre quienes les votaron y se sienten cercanos a algún partido, en torno al 91% afirman sentirse cercanos Podemos. Además la intensidad de la identidad partidista en Podemos es bastante alta:  de sus votantes con identidad partidista el 73,4% se siente muy o bastante cercano/a, una cifra algo mayor que en el resto de partidos.

Las noticias no son tan buenas para Ciudadanos. Como se ve, su núcleo de votantes incondicionales es más pequeño: apenas el 80% de quienes les votaron y sienten cercanía a algún partido consideran que Ciudadanos es el partido con el que se identifican. De ellos apenas la mitad (el 51,5% exactamente) se siente muy o bastante próximo. Esto obviamente lo convierte en un partido más vulnerable. Por las razones que sean, no han conseguido generar la misma identificación partidista que su rival en la izquierda. Esta menor identidad partidista, unida al hecho de que es el más penalizado por el sistema electoral, convierten a Ciudadanos en un partido más expuesto a sufrir las consecuencias del voto estratégico y a caer por debajo del umbral de votos crítico que supondría que una pequeña pérdida de votos suponga una pérdida de escaños mucho mayor.

Construir identidad partidista entre los votantes es algo que lleva tiempo. Los partidos ganan presencia pública, desarrollan “redes” con otras organizaciones, y el propio hábito de votarles hace que los electores se sientan más identificado con ellos. Y esto tiene ventajas obvias. Cuando los electorados se consolidan y el sistema de partidos cristaliza se reduce la porosidad entre los partidos, hay menos miedo a pactar con otros partidos cercanos en el espectro ideológico porque sabes que los tuyos se quedarán. Como sabemos, esa porosidad, esa potencial volatilidad electoral, tuvo mucho que ver con la repetición de las elecciones en junio.

Reto 2: Construir y asentar estructuras organizativas

Para la supervivencia de un partido no sólo es importante la lealtad de sus votantes. Los nuevos partidos también se deben fijar en la otra cara de la moneda: construir organización. Este hecho es en realidad crucial porque sirve para el reclutamiento de cuadros, desarrollar estrategias electorales y, por descontado, para canalizar el conflicto dentro de los partidos. Tanto Podemos como Ciudadanos han crecido muy rápido en un contexto electoral acelerado, así que este reto no es menor.

Podemos tiene, simplificando mucho, tres líneas esenciales de fractura. Primero, que Unidos Podemos es una coalición pre-electoral que incluye a 11 partidos, entre ellos IU, cuyos votantes tienen una fidelidad e identidad partidista muy fuerte que en ocasiones puede entrar en conflicto con la fidelidad a Podemos. Obviamente, una primera cuestión clave es cómo se le da forma a toda esa amalgama y la relación amor-odio con este partido entre diferentes sectores.

Segundo, la estructura de Podemos fue diseñada para gestionar un partido de matriz centralizada, pero tras las elecciones catalanas cerró una serie de acuerdos de confluencias con otros partidos de ámbito territorial como Compromís o Iniciativa per Cataluña. Esto lógicamente genera tensiones, porque España es un estado compuesto y no siempre se pueda regular bien la relación de Podemos con partidos más veteranos de ámbito no estatal. Por ejemplo, Compromís está en el gobierno de la Comunitat de Valencia o la plataforma de Ada Colau en el de Barcelona. Su arena de referencia no es la estatal y eso hace que no siempre los intereses de Podemos estén alineados con ellos.

Finalmente, el propio modelo de partido en disputa internamente. Unos revindicando más ser una organización con un pie en las instituciones y otro en la calle, con una estrategia abiertamente combativa con los otros partidos, más operativa y menos descentralizada. Del otro, un partido en el que haya más contrapoderes internos, una estrategia más cooperativa en las instituciones y una estructura más descentralizada. Cada fórmula con sus matices, pero con decisiones internas que se proyectan hacia afuera. En todo caso, si no son capaces de dar forma en VistaAlegre II a una estructura prevista para durar y dejar espacio a diferentes sensibilidades, seguirá dividido y en conflicto. Y esto puede jugar en su contra.

En el caso de Ciudadanos el proceso interno está operando con mayor sordina. A diferencia de lo que hizo su hermano difunto UPyD, Ciudadanos partía con una base fuerte en Cataluña que luego expandió a competir en todos los escenarios electorales, si bien con fortunas muy dispares según el territorio y el municipio. Su rápido crecimiento, a diferencia de Podemos, siguió una pauta mixta captando a “notables locales”. Es decir, que aunque en muchos sitios generó estructura nueva, lo normal fue captar a líderes y cuadros que provenían de diferentes partidos: UPyD en Asturias, ex miembros del PAR en Aragón, gente desafecta del PP en Valencia o del PSOE en Andalucía. Por lo tanto, una amalgama compleja de gente con diferentes trayectorias e incluso planteamientos ideológicos, pero rara vez con trayectorias tan nuevas en política como la de sus afiliados de base.

Este rápido crecimiento captando a líderes vinculados con los intereses locales también tiene implicaciones. Las tiene porque supone una gran disparidad de perfiles e, incluso, posicionamientos. Las tiene porque genera una continua tensión entre el centro y liderazgos regionales que, igual que se movieron una vez, pueden hacerlo dos. Las tiene porque requiere que su partido les vaya dotando de estructura y cohesione a su menguada militancia. Por lo tanto, mientras que el contexto sea favorable no deberían emerger demasiados problemas pero, fuera de Cataluña, Ciudadanos tiene el problema de ser una plataforma en torno a Albert Rivera. Justamente lo contrario a lo que supone estar institucionalizado: es decir, que corren el riesgo de que sus votantes y cuadros se identifiquen en torno a un entrenador y no a los colores de un equipo.

En definitiva, los dos nuevos partidos tienen por delante el reto de consolidarse, algo para lo que esta legislatura será fundamental. Podemos tiene sobre Ciudadanos la ventaja de su mayor identificación partidista y de venir apoyado en corrientes de fondo (territorial o generacional) que difícilmente se agotarán en el medio plazo. Ahora bien, aunque con elementos diferentes, ambos tienen por delante el reto de construir una organización eficaz tanto en el reclutamiento como canalizando la disensión. Que el multipartidismo haya llegado para quedarse depende, más que nunca, de ellos mismos.

 

Juan-José LÓPEZ BURNIOL, “Catalunya, 2017” a La Vanguardia (28-01-17)

http://www.lavanguardia.com/opinion/20170128/413764849673/catalunya-2017.html

Un. La política catalana vindrà definida durant el 2017 per tres fets: 1) No hi haurà referèndum pactat ni unilateral. 2) No hi haurà independència. 3) No hi haurà xoc de trens, si es dona a aquesta expressió l’abast d’un enfrontament balcànic. Hi haurà manifestacions i mobilitzacions, amb esporàdics episodis de confrontació de gravetat imprevisible. Els judicis contra diversos líders secessionistes seran el seu brou de cultiu.

Dos. Les causes d’aquest triple “no” són dues: la divisió de la societat catalana, respecte al tema de la independència, en dues parts iguals, i la falta de suport internacional a una hipotètica secessió catalana.

Tres. Aquesta divisió és evident, sostinguda i indiscutible, i fa impossible forçar una negociació per a la independència i, menys encara, per a una proclamació unilateral de la mateixa. Es tracta d’una simple divisió política, que no implica una fractura social pertorbadora de la convivència. És cert que les institucions autonòmiques i bona part dels mitjans catalans estan en mans d’independentistes, però el mateix passa, en sentit contrari, amb les institucions de l’Estat i els mitjans de la resta d’Espanya.

Quatre. La falta de suport internacional a l’intent secessionista català ha estat confirmada per la recent sentència del Tribunal Constitucional alemany, contrària a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació a Baviera. En aquesta línia, és prudent pensar que, en contra de la creença-desig dels independentistes catalans sobre que els estats són estructures obsoletes pròximes a desplomar-se, hi ha estats per a estona. La raó de base és que els estats són en essència un sistema jurídic, és a dir, un pla vinculant de convivència en la justícia i en la seguretat. I, atès que l’espai global està mancat avui d’una mínima regulació que garanteixi la justícia i la seguretat, els pobles –en especial els seus membres més dèbils– giren la vista cap als estats a la recerca de protecció. Els estats, a més, només negocien amb altres estats.

Cinc. Els “no” que marcaran la política catalana del 2017 no han de fer pensar al Govern central que ha guanyat la partida i que el moviment secessionista es diluirà com un terròs de sucre. No. L’independentisme ha vingut per quedar-se. Respon a la forta convicció sentida per molts catalans –no només pels independentistes– que Catalunya és una comunitat humana amb consciència clara de tenir una personalitat històrica diferenciada i voluntat ferma de projectar aquesta personalitat cap al futur mitjançant el seu autogovern (autogestió dels propis interessos i autocontrol dels propis recursos). És més, la passivitat governamental agreuja el problema i propicia que l’equilibri entre independentistes i unionistes s’erosioni a favor d’aquells. La gestió governamental del problema català (que és el problema espanyol de l’estructura territorial de l’Estat) ha estat, fins avui, passiva i errada. No és, per tant, temps de dogmàtics i escèptics, ni de milhomes que treuen pit de llauna.

Sis. Els independentistes han arribat a tal extrem de menyspreu per tot el que és hispànic, incloent-hi Espanya i l’Estat que l’articula jurídicament, que molts d’ells creuen que aconseguir la independència serà bufar i fer ampolles, depenent només del seu voler. Obliden que, malgrat els seus defectes, Espanya és una vella nació amb una mala salut de ferro, ni millor ni pitjor que d’altres, la inèrcia de la qual –la voluntat de continuar sent– no es pot infravalorar. Cal comptar amb ella. Sobren, per tant, els tenors, els senglars, les vestals i els baliga-balagues.

Set. Tan sols hi ha una sortida: la convocatòria d’eleccions autonòmiques. El resultat d’aquestes eleccions és previsible: guanyarà Esquerra Republicana, que podrà formar govern col·ligant-se amb uns altres dos partits (un serà, possiblement, el dels comuns i l’altre és imprevisible). En qualsevol cas, aquest resultat suposarà la victòria d’un dels dos grups socials (burgès l’un i menestral l’altre) que, per sota del debat independentista, han estat lluitant pel poder a Catalunya. El líder d’esquerra, Oriol Junqueras, serà el pròxim president de la Generalitat de Catalunya i, sent un polític reservón com és (es diu reservón, en l’argot taurí, del toro que triga a arrencar-se però que, quan ho fa, envesteix amb força), pot ser que sigui propici a un pacte amb el Govern central, sempre que aquest vagi més enllà d’una oferta de diàleg incolora, inodora i insípida, i afronti una realitat que no es pot eludir més i que cal concretar en una quíntuple demanda catalana: 1) Reconeixement de la identitat nacional de Catalunya. 2) Competències identitàries exclusives. 3) Límit a l’aportació al fons de solidaritat (principi d’ordinalitat) i Agència Tributària compartida. 4) Participació en la presa de decisió sobre determinades qüestions de caràcter general a través del Senat. 5) Consulta als catalans sobre si accepten aquestes reformes.

Vuit. Això no exigeix una reforma constitucional de soca-rel. Gran part es pot aconseguir –com afirma Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón– mitjançant una disposició addicional. El problema és voler.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.